Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder.

– Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord.

Bilde av alle de elleve flaskene som er testet

Plastprodukter kan potensielt inneholde tusenvis av ulike kjemiske forbindelser. Ingen av de testede flaskene lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko. I lys av dette har vi satt grensen for å gi grønt smilefjes til at «total mengde organisk stoff mindre enn 0,2 mikrogram/l». Dermed er det to flasker som kommer ut med grønt smilefjes, og som vi kan anbefale. Det er flaskene «Behållare» fra Ikea og «Sistema Square» fra Coop Obs.

– Det gjelder å velge giftfrie produkter der vi kan. Den store variasjonen i hvor mye helseskadelige stoffer flaskene lekker, viser at flere produsenter har et betydelig forbedringspotensial. Ikke minste gjelder det produsenter av drikkeflasker som brukes av barn, og som selges av en rekke store forhandlere i Norge, sier Instefjord. 

Total eksponering avgjørende

Testen er utført som en analyse av hvor mye ulike skadelige stoffer som lekker ut i væsken i flaskene. Det er gjort flere funn av stoffer som er forbudt eller begrenset bruksmessig gjennom gjeldende lovverk, men nivåene ligger i alle tilfeller langt under gjeldende grenseverdier. Derfor er det ikke hver enkelt drikkeflaske som gir grunn til bekymring alene, men at den sammen med andre produkter kan bidra til en total eksponering av kjemikalier som kan medføre helsefare.

– Vi fant likevel overraskende mange uheldige stoffer, blant dem flere regulerte giftstoffer. Flere av flaskene lekker både fosfororganiske og bromerte flammehemmere i tillegg til mange andre kjemikalier vi bør ha minst mulig av, og som derfor er regulert. Mange av flaskene brukes av barn i barnehager og skoler, sier Instefjord.

Bør ikke frikjennes

– Produkter som barna våre bruker hver eneste dag, bør inneholde minst mulig skadelige kjemikaler. Vår test viser at det fint går an å lage plastflasker så godt som uten problematiske stoffer.

«Behållare» fra Ikea og «Sistema square» fra Coop Obs, som kommer godt ut i testen, lekker færre skadelige stoffer og i langt mindre mengder enn de andre flaskene. Det viser at det er mulig å produsere plastflasker som i praksis ikke lekker uønskede kjemikalier.

Om testen    Testrapport fra NILU     English version

Ikea drikkeflaske.Foto

Behållare vannflaske fra Ikea, kr 35,-
Grønt smile fjes, ikon
Inneholder mellomkjedede klorparafiner (MCCP). Totalt 3 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med samlet konsentrasjon på 0,07 mikrogram/liter. Beste resultat i testen.
Sistema square Coop Obs .Foto

Sistema square drikkeflaske fra Coop Obs, kr 65,40
Grønt smile fjes, ikon
Inneholder BPF og MCCP. Totalt 3 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med samlet konsentrasjon på 0,12 mikrogram/liter.
Nille aqua drikkeflaske.Foto

Aqua drikkeflaske fra Nille, kr 49,90
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, BPA, ftalater og bromerte flammehemmere. Totalt 4 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,26 mikrogram/liter. Påvist 3 regulerte stoff (BPA, DBP og bly).
Mepal rosti star wars.Foto

Drikkeflaske Rosti Mepal pop-up fra Jernia, kr 159,-
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, bromerte flammehemmere og bly. Totalt 11 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,27 mikrogram/liter. Påvist 5 regulerte stoff (BPA, DiBP, DBP, bly og krom).
Casall XLL drikkeflaske.Foto

Casall Waterbottle fra XXL, kr 19,-
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, ftalater, BPF og spor av heksaklorheksan og bly. Totalt 8 organiske stoff med en samlet konsentrasjon på 0,33 mikrogram/liter. Påvist 2 regulerte stoff (bly og DBP).
Clas Ohlson drikkeflaske.Foto

Vannflaske sport fra Clas Ohlson, kr 29,90
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske og bromerte flammehemmere og heksaklorheksan. Totalt 9 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,53 mikrogram/liter. Spor av 3 regulerte stoff (heksaklorheksan, DiBP og DBP).
Nike sport drikkeflaske.Foto

Nike Sport water bottle perfect pink fra G-sport, kr 99,-
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, BPA, ftalater og fosfororganiske flammehemmere. Totalt 5 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,69 mikrogram/liter. Påvist 3 regulerte stoff (BPA, DPB, TCEP).
Biltema drikkeflaske.Foto

Termoflaske fra Biltema, kr 32,90
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske flammehemmere, bromerte flammehemmere og bly. Totalt 13 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,84 mikrogram/liter. Påvist 4 regulerte stoff (BPA, DiBP, DBP og bly).
Europris drikkeflaske med sugehette .Foto

Drikkeflaske med sugehette 600 ml fra Europris, kr 49,90
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, bisfenol A, ftalater og spor av bromert flammehemmer. Totalt 4 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 1,2 mikrogram/liter. Påvist av 2 regulerte stoff (DBP og bly).
Rusta drikkeflaske.Foto

Vannflaske fra Rusta kr 14,90
Gult skeptisk fjes, ikon
Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske flammehemmere og bromerte flammehemmere. Totalt 10 organiske stoff med en samlet konsentrasjon på 1,7 mikrogram/liter. Spor av 2 regulerte stoff (DiBP og DBP).
Trudeau hello kitty drikkeflaske.Foto

Sanrio Hello Kitty drikkeflaske fra Toys R Us, kr 59,90
Rødt surt fjes, ikon
Inneholder MCCP, alkylfenoler, UV-stoffer, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske og bromerte flammehemmere og bly. Totalt 23 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 6,2 mikrogram/liter. Spor av 8 regulerte stoff (Octylphenol monoethoxilate, nonylphenol monoethoxylate, BPA, DiBP, DBP, BBP, TCEP og bly).

Mer om flaskene i testen

Testrapport

Testen er utført av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på oppdrag fra Forbrukerrådet, og testrapport fra NILU finnes her.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker