Økonomi

Dyre aksjefond slår ikke billige

14. desember, 2018

En fersk rapport fra Forbrukerrådet viser at kun tilfeldigheter avgjør hvilke fond som stiger mest i verdi. Å velge billige fond, med lave gebyrer, gir størst sannsynlighet for best mulig avkastning.

De fleste som sparer i aksjefond, ønsker seg en best mulig avkastning på sparepengene. Da kan det være naturlig å spare i aksjefond som viser til høy historisk avkastning. Men et fonds tidligere suksess er en dårlig pekepinn for fremtidig prestasjon, viser en ny rapport fra Forbrukerrådet.

– Analysene viser at det er tilfeldigheter og flaks som i stor grad kan forklare et fonds tilsynelatende gode prestasjon. Særlig gjelder dette globale fond. Analysene viser entydig at indeksfond er det beste valget for kunden. Aksjefond rettet mot Oslo Børs er en litt annen skål. Der viser gjennomgangen at aktive fond har gitt noe bedre avkastning, enn indeksfondene. Men også der bør forbrukerne være opptatt av gebyrene, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Ingen leverer over tid

Den siste rapporten er del av en større fondsanalyse fra Forbrukerrådet i 2018. Første del, som kom i februar, viste at det er globale indeksfond, den billigste varianten, som lønner seg. Andre del har sett nærmere på de av fondene som likevel viste at de «slo» børsen.

– Påstanden om at det finnes fond som klarer å prestere over tid, finner lite støtte i vår siste analyse. Rapporten viser ingen sammenheng mellom gebyrene og forventet meravkastning. Dette gjelder globale fond og til dels norske fond. Gebyrene bør derfor vektlegges, fremfor historisk avkastning. De dyreste forvalterne spiser derfor opp mye av kundenes sparepenger og pensjonssparing, uttaler Jensen.

Det selges to typer aksjefond – aktivt forvaltede aksjefond og indeksfond. Aktivt forvaltede aksjefond er 4–5 ganger dyrere enn indeksfond, og har til hensikt å slå børsen. Indeksfond gjenspeiler kun børsens avkastning og har svært lave gebyrer. Oversikt over aksjefond finner du på Finansportalen. Her får du hjelp til å sammenlikne ulike fond i markedet.

Rapport del 2: Analyse av aksjefond flaks eller dyktighet

To typer aksjefond

Aktive aksjefond har høye gebyr. De er 4-5 ganger dyrere enn indeksfond. Aktive aksjefond har til hensikt å slå børsen og tar seg betalt for det.

Indeksfond skal gjenspeile børsens avkastning – hverken mer eller mindre. Indeksfond har svært lave gebyrer, hvilket ofte gir en høyere avkastning regnet over tid.

Presse

Jorge B. Jensen

Fagdirektør Finans

930 84 578

Høyoppløselig foto av Jensen

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel