Økonomi

­Egen pensjonskonto er godt nytt

30. januar, 2021

Fra første februar kan endelig 1,5 millioner arbeidstakere i den private sektor samle all sin innskuddspensjon i Egen pensjonskonto. For det store flertallet vil det bety bedre oversikt, lavere kostnader og høyere pensjon når den dagen kommer.

– Forbrukerrådet ønsker Egen pensjonskonto velkommen. Vi mener at dette både vil gjøre det enklere og billigere å spare til pensjon, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Bedre oversikt

Frem til i dag har det vært et skille mellom opptjent pensjonskapital hos nåværende og tidligere arbeidsgivere. Mange har betalt unødvendig mye for administrasjon og forvaltning av tidligere opptjent innskuddspensjon i form av flere små pensjonskapitalbevis. Det har vært mulig å slå dem sammen, men bare en liten andel har gjort det.

– Det er mange som ikke en gang er klar over at de har betydelige pensjonsinnskudd fra tidligere arbeidsgivere, og at de i verste fall kan betale over seks prosent i årlige kostnader, sier Jensen.

Jorge Jensen.Foto

Med innføringen av Egen pensjonskonto vil selv de minst oppmerksomme forbrukerne få hjelp til å flytte til billigere forvaltning. Hvis en arbeidstager i privat sektor ikke foretar seg noe, så vil all tidligere pensjonsopptjening fra jobber med innskuddspensjon slås sammen med den nåværende arbeidsgivers ordning. Det vil med stor sannsynlighet gi lavere kostnader og dermed mer pensjon for pengene.

Ta grep om pensjonen din

– Vi vet at både interessen for og kunnskapen om pensjon generelt er lav blant arbeidstagere med mange år igjen i arbeidslivet. Få forbrukere har aktivt samlet sine pensjonskapitalbevis hos prisgunstige leverandører, forteller Jensen, og derfor støtter vi flytting ved passivt samtykke. Vi anbefaler imidlertid alle å sammenligne arbeidsgivers betingelser med alternative leverandører på Finansportalen. Det kan gi ytterligere besparelser.

Alle som jobber i privat sektor vil få informasjon av arbeidsgivers pensjonsleverandør og forklart hvordan man kan reservere seg mot å bli flyttet. Arbeidstageren kan også velge å flytte både tidligere opptjent pensjon og innskudd i nåværende arbeidsgivers ordning til en selvvalgt leverandør. Da er arbeidsgiver forpliktet til å betale en kompensasjon for det den hadde betalt for forvaltningen i egen ordning.

– Forbrukerrådet forventer at arbeidstagerne får god og lett forståelig informasjon om kostnader i den nye ordningen. Blant annet må arbeidstaker få oppgitt helt konkret hvilken sats som skal gjelde for kompensasjon i hans eller hennes tilfelle, hvis vedkommende foretrekker en selvvalgt leverandør. Det er en forutsetning for at denne reformen skal fungere etter hensikten, avslutter Jensen.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel