Siste nytt

Eldre går altfor lenge uten å få mat

30. september, 2017

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at halvparten av landets sykehjem lar pasientene gå mer enn elleve timer uten mat. Dette er klart i strid med forpliktelsene sykehjemmene har, og kan gå hardt ut over de eldres helse og livskvalitet.

Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i hele Norge. Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem. Svarene i undersøkelsen viser at 49 prosent av sykehjemmene bryter med disse retningslinjene, forteller Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– At halvparten av våre eldre på sykehjem må gå uten mat i over elleve timer er svært alvorlig. Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det.

Vie forteller at så mange som 60 prosent av de eldre kan være underernært.

– Hvis du ikke spiser skikkelig, blir du oftere syk, du blir slapp, og kan lettere falle og skade deg. Dessuten kan et godt og innbydende måltid gi glede og gode stunder. Det er også viktig.

Mat på sykehjem. Foto.

Får dårligere helse, søvn og livskvalitet

Forbrukerrådet er også opptatt av til hvilke tider de ulike måltidene blir servert. Mange sykehjem gjør unna for mange måltider på noen få timer tidlig på dagen. Da får ikke de eldre tid til å få opp appetitten mellom måltidene, eller tid til aktiviteter. Undersøkelsen viser at nesten halvparten av sykehjemmene som lar det gå for mange timer uten mat, også serverer middag halv to eller tidligere på dagen.

– Det er en dårlig kombinasjon. Middag er dagens største og mest næringstunge måltid. Når den serveres tidlig, får de eldre et enda verre utgangspunkt for å klare mange timer uten mat. Søvnen blir dårligere, og det legger ikke til rette for at neste dag skal bli god, sier Forbrukerrådets fagdirektør.

Mange sykehjem sier at de gir mat utenom måltider hvis noen er sultne, eller har mat stående tilgjengelig. Det krever imidlertid for mye av de eldre, som kanskje ikke vil være til bry, eller mangler energi til slike initiativ, mener Anne Kristin Vie.

Hun forventer store forbedringer til neste gang Forbrukerrådet gjør den samme testen. For regelen er klar; det bør ikke gå mer enn elleve time mellom dagens siste og neste dags første måltid.

– Halvparten av sykehjemmene følger den, og jeg har tiltro til at resten kommer etter. Kommunene må dessuten få på handlingsplanene at alle eldre skal få måltider som gir både liv og livskvalitet. Det fortjener de.

For to år siden gjorde Forbrukerrådet en undersøkelse som viser at seks av ti mener at norske sykehjem ikke tar ernæring på alvor. Ørnes sykehjem var blant dem som utmerket seg blant stedene som strekker seg langt for å møte de eldres behov. Det synes i denne filmen.

Om undersøkelsen

Bakgrunn og formå
Denne undersøkelsen har som formål å kartlegge måltidsrytmen på norske sykehjem.

I henhold til Helsedirektoratets retningslinjer (Standardkost i helseinstitusjoner) anbefales det at nattfasten ikke bør være over 11 timer. Med nattfaste menes tid mellom siste kveldsmåltid og første måltid neste morgen.

Målgruppe og utvalg
Målgruppen er norske sykehjem. 531 sykehjem over hele landet er intervjuet, representert ved sykehjemsleder eller andre som har oversikt over måltidsrytmen på sykehjemmet. Resultatene er ikke veiet.

Metode og tid for feltarbeid
Datainnsamlingen ble gjennomført av Norstat som telefonintervju i august 2017.

Presse

Anne Kristin Vie
fagdirektør 
995 68 816

høyoppløselig foto
Foto | Ole Walter Jacobsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel