Siste nytt

Elev vant fram mot EF, nå må selskapet betale tilbake

2. juni, 2022

Forbrukerklageutvalget slår fast at EF ikke hadde rett til å holde tilbake deler av betalingen da utenlandsstudiene ble avlyst. Forbrukerrådet er fornøyd med at EF nå tilbakebetaler alt de urettmessig har holdt tilbake, selv om det kommer i seneste laget.

Sommeren 2020 avlyste EF utenlandsoppholdet for ungdommer som hadde bestilt et utvekslingsår for skoleåret 20/21. Årsaken var situasjonen med Covid-19. En av elevene tok saken til Forbrukerklageutvalget, FKU, etter at EF holdt tilbake deler av det forhåndsbetalte beløpet for skoleåret som ble kansellert. Nå har altså utvalget vedtatt at selskapet ikke hadde rett til dette.

– Denne saken er prinsipielt svært viktig, sier juridisk direktør Tone Molvær Berset i Forbrukerrådet. At hele summen skal betales tilbake ved en kansellering er en forbrukerrett som jeg er veldig glad for at FKU slår fast at også skal gjelde for disse ungdommene. Når selskapet ikke leverer tjenesten, kan de heller ikke kreve betaling, sier hun.

Prinsipiell sak burde gjelde alle

Eleven som nå har vunnet fram i FKU fikk tilbake deler av sitt innbetalte beløp for utvekslingsåret, men EF beholdt snaut 30.000 kroner til å dekke utgifter og arbeid de mente hadde påløpt før skoleåret startet. Det er disse pengene EF (Education First AS og EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd (AG)) nå må betale tilbake med forsinkelsesrenter.

Siden denne saken i Forbrukerklageutvalget var en prinsipiell sak, mener Forbrukerrådet at vedtaket må gjelde samtlige saker av samme type. Forbrukerrådet er glad for at EF vil gi pengene tilbake til alle studenter som fikk avlyst utvekslingsåret i august 2020 av EF, og som ikke har tatt imot tidligere tilbudt kompensasjon. Dette gjelder også de som har fått uriktige dommer i forliksrådene.

Den profesjonelle part må kjenne og følge reglene

EF mente de hadde krav på løpende betaling av innsatsen de hadde gjort, selv om de avlyste utenlandsoppholdet. Dette var det ikke holdepunkter for i avtalen. FKU påpekte også at dersom noe slikt hadde vært avtalt, kunne det blitt aktuelt å se bort fra dette fordi det ville være urimelig.

– Her ser vi hvor problematisk det kan være med forskuddsbetaling. Forbrukerne er i slike situasjoner prisgitt å ha inngått en avtale med en seriøs aktør som er godt kjent med rettighetene til forbrukerne, sier Molvær Berset.

Hun forteller at Forbrukerrådet har hatt en god dialog med EF i det siste, men mener at selskapets innrømmelse kommer sent. Hun sier det er synd at en stor, profesjonell aktør trengte et vedtak i FKU for å innse at de ikke hadde rett til å holde tilbake elevenes penger da de kansellerte.

– Vi er godt fornøyd med at EF nå velger å gjøre opp med disse forbrukerne. Det er likevel nødvendig å understreke at det er viktig at store seriøse aktører som har unge kunder handler ansvarlig og i henhold til avtaler. Her er det mange som har ventet på tilbakebetaling i nesten to år, avslutter hun.

Er i gang med prosessen videre

EF har per epost orientert de aktuelle studentene/familiene om hvordan de skal gå frem for å få refundert det de har til gode, og EF tar sikte på å være i mål med tilbakemeldinger i løpet av juni. De som ikke omfattes er elevene som avlyste oppholdet selv og de som har takket ja til og benyttet EFs tilbud om rabatt på et annet studieopphold.

De som ikke har fått epost i løpet av denne uken, men mener de har krav på tilbakebetaling, kan ta kontakt med EF.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel