Siste nytt

– En klar forbrukerseier

29. januar, 2021

Regjeringen varslet i dag en egen kompensasjonsordning for å sikre forbrukere refusjon når pakkereiseselskap går konkurs.

– Forbrukerrådet er glade for at regjeringen nå rydder opp og sikrer at forbrukere som har opplevd koronaavlyste reiser sikres refusjon. Tvilen som har vært knyttet til dette i snart ett år har vært unødvendig, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Opplever en forbruker at en pakkereise blir kansellert som følge av korona har de rett på refusjon, men om selskapet som solgte dem reisen går konkurs mens forbruker venter på refusjon, har forbruker så langt ikke vært garantert refusjon.

– Dette er noe Forbrukerrådet har jobbet med i lang tid. Vi mener denne praksisen ikke er i tråd med pakkereiseloven, men ved å opprette en egen kompensasjonsordning for å sikre forbrukere refusjon, så blir forbrukernes soleklare rett på refusjon ivaretatt.

– Jeg opplever det derfor slik at statsråd Kjell Ingolf Ropstad har lyttet til Forbrukerrådet og sikret at forbrukerne ikke skal tape penger. Det er politikk i praksis, sier Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket.Foto

Uheldig avgrensning

Forbrukerrådet er likevel usikre på avgrensningen regjeringen legger opp til ved å kun kompensere forbrukere med reiser bestilt før 14. mars.

– I flere perioder i 2020 ble det åpnet for reiser til flere europeiske land. Forbrukerrådet kan ikke se at reiser bestilt etter 14. mars rettslig sett står i en annen stilling enn reiser før reiserestriksjonene inntrådte, sier Blyverket.

Hun minner om at årets sommerferie kan ligne på fjorårets, og at forbrukere kan bli tilbakeholdne med å bestille pakkereiser dersom de ikke er sikker på om bestillingen er sikret mot konkurs.

– Dersom Regjeringen ønsker å stimulere til kjøp av pakkereiser når restriksjonene letter igjen, mener Forbrukerrådet at reisene må sikres mot konkurs på alle måter.

– Forbrukerrådet ser dessuten frem til at ekspertutvalget om reisegarantiordningen som Regjeringen har varslet, gjør en helhetlig gjennomgang av hvordan forbrukeren sikres mot konkurser i prakkereisesektoren, sier Inger Lise Blyverket.

Portrettbilde av politisk direktør i Forbrukerrådet Fredrik Färber.Foto

Fredrik Färber

Avdelingsdirektør forbrukerpolitikk og kommunikasjon

Abonner på vårt nyhetsvarsel