Bolig

En langt tryggere bolighandel

9. mai, 2019

Denne uka kan Stortinget sikre at vi får et lovverk som regulerer hvordan «livets viktigste handel» skal foregå. Det vil sikre større balanse mellom kjøper og selger, bedre informasjon, og dermed et langt tryggere boligmarked enn før.

Hvis flertallet på Stortinget følger opp komiteens innstilling 9. mai, blir endringene i boligloven vedtatt i tråd med Forbrukerrådets ønske. De nye reglene vil balansere ut forholdet mellom selger og kjøper på en mye bedre måte enn i dag.

Tenk deg selv. Du har nettopp gjort den største økonomiske investeringen din hittil i livet. Kontraktene er signert, og du står med nøkkelen i hånda. Døra åpnes, og du er tilbake i leiligheten du var inne i en tjue minutters tid for noen måneder siden. Du er opprømt – dette bør bli bra, for du har lånt så latterlig mye penger.

Men så var det den første natta. Lydene. Varmekablene på gulvet som ikke virket. Lukten under badekaret. Stemmer det at badet er så bra som takst-rapporten viste? Boligkjøp er risikosport. Kjøp og salg av bolig er nemlig et av de mest konfliktfylte områdene for norske forbrukere.

Mennesker på visning.Foto

Derfor har Forbrukerrådet jobbet for ny boliglov helt tilbake til 2000-tallet. Vårt lobbyarbeid for å fremme et politisk forslag om lovendringer i bolighandelen, traff særlig KrF. For to år siden foreslo Stortinget seks tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i bolighandelen (innst. 477 S (2016–2017), og disse var i stor grad bygget på våre krav. Det var den daværende familie- og kulturkomiteen, representert ved Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad, som fremmet forslaget.

I boligmarkedet er du kjøper én dag og selger den neste. Nettopp derfor er vi opptatt av at lovendringene vil skape balanse mellom partene, og dermed senke konfliktnivået i markedet, slik vi skrev i DN 16. mars. Det er veldig positivt for forbrukere på begge sider i bolighandelen at flertallet på Stortinget er enig med oss.

Endringer i avhendingsloven innebærer økte krav til både takstrapporter og sakkyndige som skal lage taksrapportene. Selger vil få hjelp av en autorisert kompetent takstmann til å avdekke feil i en offentlig regulert tilstandsrapport.

Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring, slik som det er i dag. Kjøper får ansvar for å sette seg inn i all informasjon om boligen og kan ikke klage på feil som man kunne forvente eller som er opplyst om i salgspapirene, inkludert tilstandsrapporten.

Da kan boligen selges med trygghet om at mange feil er avdekket i forkant av salget. Slik at din største investering blir langt tryggere enn før.

Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet
Olav Kasland, fagdirektør for bolig

Kronikk fra Forbrukerrådet

Denne er signert direktør Inger Lise Blyverket og fagdirektør bolig, Olav Kasland.

Tre grunner til tryggere bolighandel med ny lov:

  1. Selgere pålegges å legge frem informasjon, slik at bygningssakkyndig kan avdekke skjulte feil før salget, ikke etterpå. I dag tjener selger på å legge frem så lite informasjon som mulig. Derfor må ikke selger ha mulighet til å ta «solgt som den er»-forbehold.
  2. Med lovendring blir takstmenn og tilstandsrapporter offentlig regulert, slik at flere feil ved boligen kan oppdages før.
  3. Det skal mindre til før noe er en mangel. Terskelen vil bli lavere for at du kan kreve erstatning.
Abonner på vårt nyhetsvarsel