Bolig

Enighet om mer tid for boligkjøpere

14. februar, 2018

Det skal snart bli slutt på at boligkjøpere må gi forpliktende bud på boliger bare få timer etter at de første gang var på visning.

Dette bør nemlig bli lovfestet, mener Forbrukerrådet og flere andre organisasjoner. Etter at Stortinget 20. juni i fjor fattet sitt enstemmige vedtak om å be regjeringen sikre boligkjøperne mer tid i bolighandelen, har Forbrukerrådet hatt omfattende samtaler med flere andre organisasjoner.

– Huseiernes Landsforbund, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norges Takseringsforbund og NITO Takst, og de fem organisasjonene har snakket sammen om en løsning som er balansert og god og sikrer kjøperne mer tid, forteller fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

Mer tid skal sikres gjennom endringer i eiendomsmeglingsloven eller avhendingsloven, og forslaget er sendt som høringsuttalelse til Justisdepartementet som nå arbeider for å følge opp stortingsvedtaket.

Foto.Thomas Bartholdsen

Livets viktigste handel

– Boligkjøp er livets viktigste handel, det eksisterer ingen angrerett, og det er helt unødvendig at boligkjøp skal skje under et vanvittig tidspress, slik det har vært de siste ti årene. Tvert imot trenger forbrukerne mer tid til å undersøke, lese og forstå all informasjon, stille spørsmål, samrå seg med fagfolk og vurdere kjøpsalternativer, sier Bartholdsen.

Bartholdsen kan fortelle at det et er flere punkter som er viktige for at forbrukerne skal kunne få tiden de trenger til å ta en informert og veloverveid avgjørelse:

  • Fullstendig salgsinformasjon og teknisk tilstandsrapport skal være helt åpent og direkte tilgjengelig på markedsportalene og legges samtidig som boligen annonseres. Det forenkler hverdagen for boligkjøperne, som slipper å vente i dagevis før de får tilgang på fullstendig informasjon om boligen og potensielt negative opplysninger.
  • I dag er korteste akseptfrist allerede klokken 12 dagen etter visning, som betyr at intense budrunder kan pågå fra tidlig om morgenen etter visningen. Dette vil nå bli endret til kl. 1200 andre dag etter visning, som gjør at boligkjøpere får ett døgn ekstra. Det vil gi boligkjøperne bedre tid etter visning til å gjennomtenke alle sider ved kjøpet, men gjør det også enklere for flere å rekke budrunden fordi man har en ekstra dag, noe som er en fordel for selger.
  • Samtidig går vi inn for at plikten boligkjøpere har til å lese salgsinformasjonen blir skrevet tydelig inn i loven, slik at forbrukerne lettere vet hva som forventes av dem.

For lite tid – for lite informasjon

Flere undersøkelser Forbrukerrådet har gjennomført, viser sterk og voksende støtte fra forbrukerne til det gamle kravet fra Forbrukerrådet om mer tid i bolighandelen. Undersøkelser fra Forbrukerrådet viser også at altfor mange ikke leser informasjonen grundig nok, og derfor kan overse viktige negative opplysninger.

– Dette er en gjenganger i en rekke reklamasjonssaker, forteller Bartholdsen.

Forbrukerrådet la i 2017 fram en omfattende rapport om erfaringene med bolighandelen og gjennomgang av rettssaker etter boligkjøp der eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer ofte var involvert. Tryggere bolighandel har vært en av Forbrukerrådets viktigste kampsaker i flere år.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel