Økonomi

Et steg i riktig retning

17. april, 2020

Det er svært fornuftig å senke de uforholdsmessig høye inkassogebyrene. Men Forbrukerrådet etterlyser en reduksjon også for større krav.

Den 6. april lanserte regjeringen et forslag om å senke inkassosalærene. Forslaget ble sendt på høring, som har frist i dag.

– Først og fremst er vi glade for at de uforholdsmessige høye inkassohonorarene blir redusert. Det er en klar forbedring fra dagens nivå, og noe vi har ønsket oss lenge, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Blyverket mener det er viktig at kuttene kommer på plass raskt fordi Forbrukerrådet venter at mange husholdninger vil få det trangere økonomisk som følge av permitteringer og inntektsbortfall.

– Det er til forbrukernes gunst at dette skjer nå. Mange er i en presset økonomisk situasjon, og en reduksjon av salærene kan bidra til å redusere belastningen på familieøkonomien igjennom en krevende tid, forteller hun.

Inger Lise Blyverket.Foto

Ønsker kutt for større krav

Forbrukerrådet støtter forslagene til kutt i skrivesalærer og reduksjonen av salærer for fordringer under 2500 kroner på 50 prosent. Men Forbrukerrådet savner et kutt for de forbrukerne som har større gjeldsproblemer. Forbrukerrådets direktør mener det er unødvendig å behandle salærene for de større kravene mildere enn andre krav.

– Større kutt i salærene for de største kravene vil bety mer for dem som har dype betalingsproblemer. Det er heller ingen tungtveiende grunner for at det skal koste 29 ganger mer å drive inn en fordring på 250 000 kroner enn en fordring på 2499 kroner. Forbrukerrådet anbefaler derfor, i denne omgang, å sette ned alle inkassosalærene med 50 prosent uavhengig av fordringenes størrelse, sier Blyverket.

Forbrukerrådet var representert i arbeidsgruppa som laget forslaget til lovendring som kom i januar. Forslaget gikk opprinnelig inn for en større innskjerping i honorarene for de «bagatellmessige kravene» enn 50 prosent.

– Det tenker vi fortsatt er riktig. Men, i dagens koronasituasjon tenker vi at det blir desto viktigere at den store avlastningen kommer på de store salærene, og ikke bare for fakturaer som har glippet i kalenderen. Selv med det foreslåtte kuttet på 10 prosent på de største fordringene, er salærene fremdeles 12 ganger høyere enn i Finland og 56 ganger høyere enn i Sverige.

Venter på beregningsgrunnlag

For å kunne sette en nøyaktig grense for gebyrene også for større krav, venter Forbrukerrådet fortsatt på et mer fullstendig beregningsgrunnlag fra inkassobransjen. Det vil kunne si noe om hvor stort kutt i salærene som trengs før bransjen må hente deler av inntekten fra sine egne kunder i tillegg til gebyrene som skyldnerne betaler.

– Selv inkassobransjen erkjenner at besparelser fra blant annet automatisering av inkasso og tvangsbegjæringer har ført til at dagens nivåer ikke kan forklares ut fra nødvendighetsprinsippet for kostnadsdekning i dagens regelverk. Det vi ønsker er at det skal bli normalt for inkassoselskapene å ta seg betalt for tjenestene de yter, på lik linje med alle andre tjenesteytende foretak. Dette prinsippet bør gjelde for all kravstørrelser, slik at det blir reell priskonkurranse mellom inkassoselskapene, avslutter Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel