Digital

Fagdirektør Finn Myrstad med i Personvernkommisjonen

23. juni, 2020

Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, er utpekt som en av representantene i Personvernkommisjonen, som ble nedsatt i dag.

Regjeringen har i dag satt ned en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge, og blant annet se på forbrukeres muligheter til å ivareta eget personvern ved bruk av digitale tjenester.

Forbrukerrådet er glade for at Regjeringen er tydelige på at forbrukeren skal stå i sentrum for kartleggingen og videre oppfølging.

– Vi ser frem at det blir gjort en grundig gjennomgang av hvordan forbrukernes personvern ivaretas. Selv om vi har fått på plass et godt regelverk, er fortsatt mye ugjort når det kommer til oppfølging og håndheving, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Finn Myrstad.foto

– Personvern er ikke bare en grunnleggende rettighet, men en forutsetning for en sunn, tillitsbasert utvikling som ivaretar både forbrukere og samfunnet som helhet. Jeg håper dette arbeidet kan bidra til at personvernet vektlegges enda sterkere av både private og offentlige aktører, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gjennom flere år avdekket hvordan forbruker- og personvern blir utfordret i møte med digital teknologi og forretningsmodeller – og har klaget inn en rekke selskaper for brudd på personvernlovgivningen.

Kommisjonen skal levere sin rapport i form av en NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. desember 2021.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel