Siste nytt

Kronikk: Finansdepartementet stikker kjepper i sirkulærøkonomihjulene

7. februar, 2022

Finansdepartementet avviser Forbrukerrådets forslag om innføring av momsfritak på reparasjon av hvitevarer. Det er vi overrasket over.

Av Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Nylig lanserte Forbrukerrådet i samarbeid med Oslo Economics en rapport om effekten av momsreduksjon og momsfritak ved reparasjoner på utvalgte produktområder. Konklusjonen er at for hvitevarer vil det være en høy effekt – flere vil reparere vaskemaskinen i stedet for å kjøpe ny dersom merverdiavgiften på reparasjonen strykes.

Dersom flere velger reparasjon stimulerer det både sirkulærøkonomi, miljøet og sannsynligvis også lommeboka til norske forbrukere som ønsker å ta vare på tingene sine.

Inger Lise Blyverket.foto
Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Vi har gjort grovjobben

Forbrukerrådet og Oslo Economics har gjort grovjobben. Vi har undersøkt mulig effekt av momsreduksjon og momsfritak på reparasjoner. Konklusjonen er at effekten av et momsfritak på reparasjon av hvitevarer vil være høy. Noen av årsakene til det er at hvitevarer i utgangspunktet er egnet for reparasjon.

I lys av miljøutfordringene vi står overfor kan vi ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har.

Det eksisterer allerede et marked og det krever lite innsats for forbrukerne fordi reparatørene som regel drar hjem til forbrukeren for å utføre reparasjonen. En vaskemaskin fra 2010 gjør omtrent den samme jobben som en splitter ny. Det gir oss grunn til å tro at forbrukere heller velger reparasjon fremfor å kjøpe ny.

I lys av miljøutfordringene vi står overfor kan vi ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har. Det trodde vi Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ville si seg enig i, for partiet gikk til valg på følgende:

Utrede nye insentivordninger for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning, herunder redusert mva-sats og etablerertilskudd.

Derfor ble vi svært overrasket da Finansdepartementet – Slagsvold Vedums eget departement, kategorisk avslo Forbrukerrådets etterlysning av en trinnvis innføring av momsfritak uten engang å utrede forslaget.

Miljøvennlig skubb

Noen ganger trenger vi en liten dytt i riktig retning.

På Forbrukerrådets etterlysning av momsfritak på reparasjoner i samme Dagsrevyen-sending mener departementet at «…det er mer effektivt med miljøavgifter».

Skal vi følge denne logikken, burde man aldri innført momskuttet på elbiler og heller satset på dyrere fossilbiler.

Forbrukerrådet har liten tro på å straffe forbrukere ved å sette opp prisene på nye hvitevarer fremfor å gjøre det billigere å reparere det man allerede har.

Forbrukerne med på laget

Den norske forbrukeren er klar for endring.

Norstats undersøkelse for Forbrukerrådet fra juni 2021, viser at nesten ni av ti ønsker reduksjon eller fritak av moms på reparasjoner. Pris er en åpenbar og viktig barriere for reparasjon, og dette er et signal om at forbrukerne ønsker å være en del av løsningen – ikke problemet.

Forbrukerrådet ser få begrunnelser for å ikke innføre momsfritak for reparasjoner av hvitevarer.

Ja, isolert sett, og på kort sikt kan et momsfritak på reparasjoner redusere statens samlede skatte- og avgiftsinntekter noe. Man er imidlertid nødt til å knuse noen egg for å lage en omelett.

På litt lengre sikt vil en voksende reparasjonsbransje kunne skape økte skatteinntekter – både fra reparasjonsbedriftene og i form av økt inntektsskatt fra et økende antall arbeidstakere som jobber som reparatører. Særdeles positivt er det for miljøet også.

Skal vi ta en aktiv del i det grønne skiftet må vi ta vare på tingene vi allerede har i mye større grad enn før. Da må myndighetene spille på lag med oss forbrukere, gjøre det enklere og billigere for oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen, og ikke skyte ned et hvert forsøk på å få oss med.

Kronikken er publisert på DN.no, og sto på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 5. februar.

Om rapporten

Oppdraget er avgrenset til følgende produktmarkeder: Hvitevarer, TV-apparater, PC-er, mobiltelefoner, møbler, klær og sko.

De forskjellige produktmarkedene og tilhørende reparasjonsmarkedene har ulike egenskaper og særtrekk som har implikasjoner for mekanismene på tilbuds- og etterspørselssiden, og dermed for effekten av en mva-reduksjon.

Produktenes nypris, levetid, reparerbarhet og innovasjonstakt har for eksempel betydning for hvorvidt de repareres.

Sammen med reparasjonstjenestenes pris, tilgjengelighet og bekvemmelighet påvirker disse faktorene hvor tilbøyelige folk er til å velge reparasjon fremfor å kjøpe nytt.

Videre vil graden av konkurranse i markedet påvirke i hvor stor grad en reduksjon i mva. vil overføres til forbrukerprisene.

Last ned rapporten her Abonner på vårt nyhetsvarsel