Mat

Fjerning av sukkeravgift vil øke brusforbruket

8. juni, 2021

Lavere pris på brus, vil øke forbruket. Det er svært uheldig for folkehelsen og den alvorlige situasjonen med økende overvekt og fedme. Når avgiften på sukker i alkoholfrie drikkevarer nå fjernes helt, må regjeringen få på plass tiltak som motvirker effekten som prisfallet på brus vil ha på folkehelsen. Strengere regulering av markedsføring og forsidemerking av alle produkter med en fargekode er nå helt nødvendig, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Særavgifter virker

I revidert nasjonalbudsjett ble regjeringen enige med FrP om å fjerne særavgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1.juli. Fra et folkehelseperspektiv er dette stikk i strid med hva organisasjoner som OECD, Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken anbefaler land å gjøre i kampen mot fedme og for bedre folkehelse.

Folkehelsesituasjonen knyttet til overvekt og fedme er svært alvorlig. Det er store utfordringer knyttet til et kosthold i befolkningen som ikke møter offisielle anbefalinger, påpeker Blyverket.

Situasjonen tilsier at alle kjente, tilgjengelige og effektive tiltak må tas i bruk. Når regjeringen nå velger å gi fra seg et av de mest effektive tiltakene for bedre folkehelse, må det komme andre effektive tiltak som kan motvirke lavere pris på brus.

Barn og unge er prissensitive forbrukere og sårbare for påvirkning gjennom markedsføring. For å unngå at kostholdet til de unge dras i uheldig retning når brus og energidrikker blir billigere, er det avgjørende å få på plass strengere regulering av markedsføring.

Bilde med blå bakgrunn som viser et stort antall sukkerbiter stablet oppå hverandre.Foto
Foto: Colorbox

Markedsføring må bli strengere

Forbrukerrådet har i en årrekke påpekt svakhetene ved matbransjens selvreguleringsordning for å hindre markedsføring av usunne produkter til barn og unge.

Det er et myndighetsansvar å sikre at barn ikke blir utsatt for markedsføring som øker forbruket av helseskadelige produkter. Nylig kom en studie fra OsloMet som viser at 8 av 10 matreklamer i sosiale medier er for produkter som har høyt innhold av sukker, salt og fett. Ordningen har åpenbare hull som må tettes, sier forbrukerdirektøren.

Matbransjens ordning (MFU) beskytter ikke ungdom 15 år og oppover, og har også unntak fra definisjonen av markedsføring som tilsier at det er svært mye markedsføring som når fram til barn og unge og som påvirker deres holdninger, preferanser og atferd.

Nøkkelhullet må utvides med fargekoding

Matmerking er effektivt for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg.

Nøkkelhullsmerket er ikke nok. Det selges svært mye mat og drikke med mye salt, sukker og fett. Forbrukere trenger å få bedre informasjon om næringsverdien til alle produkter, konstaterer Forbrukerrådets direktør.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Presse

Pressefoto

Abonner på vårt nyhetsvarsel