Siste nytt

Flere viktige forbrukerseiere i regjeringsplattformen

13. oktober, 2021

Forbrukerrådet feirer flere seire i Hurdalsplattformen, men har samtidig store forventninger til den kommende forbrukerministeren.

– Vi er svært glade for at Ap og Sp så klart sier de vil vurdere husleieloven som en forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold. Dette er en klar forbrukerseier, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.  
 
Hun viser til at Forbrukerrådet over lang tid har kjempet for nettopp dette kravet om at husleieloven må bli en forbrukerlov. 

Forbrukerrådet er også fornøyd med at Hurdalsplattformen er tydelig på at den kommende regjeringen skal jobbe for at forbrukere og innkjøpere får informasjon om hvor mye ressurser som er brukt for å lage et produkt, hvor store utslipp det står for, eventuelle skadelige miljøgifter og hvordan arbeidsforholdene er for de som lager dem.  

Inger Lise Blyverket.Foto
Foto: Forbrukerrådet

Det skal legges til rette for at produkter kan merkes med informasjon om hvordan de kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres. Dette er en seier for at gode miljøvalg må bli enklere for forbruker.  

Blyverket mener det også er avgjørende at partiene i plattformen slår fast at de vil styrke forbrukerrettighetene innen strømsalg. Forbrukerrådet vil gå i dialog med regjeringen om hvordan den skal oppfylle Stortingets vedtak om sammenlignbar enhetspris og garantert prisvarighet på alle avtaler.  

Savner fremtidens forbrukerrettigheter 

– Samtidig savner vi at den kommende regjeringen sier noe om framtidens forbrukerrettigheter. Gode forbrukerrettigheter og velinformerte forbrukere er avgjørende for en rettferdig, velfungerende økonomi. Omstilling til sirkulærøkonomi og en stadig raskere utvikling fra varekjøp til tjenestekjøp endrer forbrukerrollen. Dette utfordrer forbrukerrettighetene og forbrukervernet, sier Inger Lise Blyverket
 
– Derfor er det helt avgjørende at den som bli forbrukerminister tar dette ansvaret, selv om det ikke er konkret omtalt i regjeringsplattformen.   

Beskytte mot overvåking 

Forbrukerrådet lanserte i sommer en rapport der det tas til orde for et forbud mot overvåkingsbasert markedsføring. Blyverket mener det er viktig at den kommende regjeringen i plattformen signaliserer at de vil beskytte innbyggerne mot digital overvåkning og påvirkning, og stille strengere krav til private selskapers deling av data.

– Vi leser dette som et signal på at den kommende regjeringen vil samarbeide om å bekjempe overvåkingsbasert reklame.

– Hurdalsplattformen er et viktig dokument for norske forbrukere de neste fire årene. Ap og Sps ambisjoner er store og jeg ser frem til godt samarbeid til beste for norske forbrukere, sier Inger Lise Blyverket. 

Kommunikasjonssjef Tove Bø Laundal.Foto

Tove Bø Laundal

Kommunikasjonssjef

Abonner på vårt nyhetsvarsel