Flyselskapene ignorerer vedtak der forbruker vinner frem

15. juni, 2023

Nesten en av tre forbrukere som vinner i flyklagenemnda opplever at flyselskapet ikke følger vedtaket. Forbrukerrådet liker den nye trenden svært dårlig.

Flyklagenemnda gir i dag ikke den rettssikkerheten som norske forbrukere trenger. Selv i de sakene der forbrukerne får fullt medhold er utbetalingen opp til flyselskapenes godvilje. Og i mer enn en av fire saker der forbrukeren vinner frem i nemnda, ignorerer altså selskapet vedtaket.  

– Det er på høy tid at vedtak fra flyklagenemnda blir rettslig bindende, slik at forbrukere som vinner saken sin faktisk også får pengene sine. Dette har vi utfordret samferdselsministeren på, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. 

Misbruk av nemnd og rettsapparat

En forbruker som vinner frem i flyklagenemnda, får ikke automatisk rett på pengene sine. Hvis selskapet velger å ikke akseptere vedtaket, er forbrukeren like langt. Antallet saker der selskapene ikke aksepterer at forbruker har vunnet frem, er så langt i år over tallet for hele 2022.  

– Nemnda er et lavterskeltilbud som både skal være enkelt for forbrukeren og skal avlaste domstolene. Når selskapene ikke følger vedtakene rykker forbrukeren tilbake til start, og må starte opp saken på ny i forliksråd og øvrig rettsapparat, sier forbrukerdirektøren.  

Blyverket er svært urolig for at mange forbrukere som får medhold i nemnda velger å droppe saken når selskapet ikke følger vedtaket. Hun mener dette er et rettssikkerhetsproblem som Norge ikke kan være bekjent av.  

– Hvis nemnda skal være et alternativ til domstolene kan ikke en av partene ha mulighet til å trekke på skuldrene og si at de ikke vil følge vedtaket. Det burde åpenbart være slik at selskaper som taper må betale ut i tråd med vedtaket sier Blyverket.  

Forbrukerrådet har tidligere satt søkelys på en svært høy andel medhold i flyklagenemnda.  

Statsråden må på banen

Fordelingen av saker der selskapene ikke aksepterer nemndsvedtaket viser at Widerøe, Norwegian og KLM ligger på de tre øverste plassene, mens SAS følger på fjerde.  

– Det blir samlet sett brukt svært mye ressurser på at vedtakene i nemnda skal bli riktige og at behandling skal gå raskt for partene. En slik utvikling i antallet saker der selskapene ignorerer vedtaket vitner om mangel på respekt for det utenrettslige klagetilbudet, sier Blyverket.  

Forbrukerrådet har tatt opp disse utfordringene med Samferdselsministeren. De føyer seg inn i rekken av utfordringer. Forbrukerrådet har tidligere adresser både finansieringen av nemnda og den kraftige økningen i antallet saker.  

– For at forbrukerne skal ha tillit til klagenemndene er det avgjørende at sakene finner sin løsning der. Nå som mer enn en av fire saker der forbruker vinner frem ender med at selskapene velger ikke å følge vedtaket, gir ikke nemnda den rettssikkerheten som forbrukerne har rett på, sier forbrukerdirektøren.  

Det finnes nemnder som utformer rettslig bindende vedtak. Både parkeringsklagenemnda og Forbrukerklageutvalget har avgjørelser som binder partene rettslig. Forbrukerrådet mener en slik løsning må på plass også for andre nemnder.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Pressebilder

Inger Lise Blyverket

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker