Siste nytt

Forbrukeråret 2021 kort fortalt

30. mars, 2022

Hva har Nintendo, strømpris.no, Grindr og husleieloven til felles? Alle er omtalt i Årsrapporten 2021 fra Forbrukerrådet. Les mer om hvordan vi bidro til et mer forbrukervennlig samfunn.

– Vi har engasjert oss bredt i politiske saker for å styrke forbrukernes interesser, fra husleieloven til forbud mot overvåkingsbasert reklame. Strømmarkedet fikk særlig mye oppmerksomhet fra oss i 2021. De høye strømprisene understreker hvor viktig det er med et velfungerende strømmarked så forbrukerne får informasjon og mulighet til å velge det rimeligste abonnementet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Dette er noen av Forbrukerrådets seire på vegne av forbrukerne i 2021:

 • Stortinget vedtok skjerpede forbrukerrettigheter i strømmarkedet for å sikre strømkundene bedre informasjon fra strømsalgsselskap.
 • Regjeringen gikk inn for å utvide dagens gjeldsregister til å omfatte sikret gjeld, og styrker med det forbrukervernet.
 • Datatilsynet har vedtatt en historisk stor bot til selskapet bak appen Grindr for ulovlig spredning av personopplysninger.
 • Regjeringen har gått inn for å revidere dagens husleielov for å styrke forbrukerrettighetene.
 • Forbrukerrådet har vært med å lansere Etisk pensjonsguide for å gi forbrukerne informasjon om pensjonsleverandørenes samfunnsansvar.
 • EU-kommisjonen har lansert strengere krav til sikkerhet i nettilkoblede produkter, blant annet som følge av Forbrukerrådets engasjement på området.
 • Amerikanske Federal Trade Commission vil innføre strengere tiltak mot «dark patterns» som villeder forbrukerne inn i abonnementer gjennom blant annet manipulerende design.
 • Nintendo tapte i retten i Tyskland som følge av Forbrukerrådets klage til Forbrukertilsynet i 2018. Det er dermed fastslått at angreretten også gjelder for forhåndsbestilte spill.

I tillegg jobbet Forbrukerrådet blant annet med skadelige stoffer i barnekosmetikk, rimeligere reparasjoner, bedre matmerking, skjult reklame overfor barn og reiserettigheter i forbindelse med koronapandemien.

Inger Lise Blyverket.foto
Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet

Ny strategiperiode

– 2021 var vårt første år som rendyrket interessepolitisk pådriver, etter at forbrukerapparatet ble omorganisert. Det var også første året i vår nye strategiperiode, der vi skal prioritere arbeid med digital utvikling, økonomisk sårbarhet og bærekraftig utvikling. Overgangen til et mer bærekraftig levesett påvirker oss alle, og Forbrukerrådet vil bidra til at det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg. Det gjør vi bant annet gjennom å etablere et kontaktpunkt for forbrukermakt i det grønne skiftet, sier Blyverket.

Kommunikasjonssjef Tove Bø Laundal.Foto

Tove Bø Laundal

Kommunikasjonssjef

Fakta om Forbrukerrådet 2021

 • 50 000 henvendelser fra forbrukere til veiledningstjenesten, med bruktbil, husleie og strøm og nettleie på topp
 • Representert i 18 klagenemnder
 • Bistand i 40 saker i retten gjennom advokatordningen
 • Nær 6000 medieomtaler
 • 44 800 ukentlige besøk på forbrukerrådet.no
 • Hjulpet forbrukere med å velge produkter innen finans og strøm gjennom tjenestene finansportalen.no og strømpris.no, som hadde henholdsvis 24 200 og 19 200 ukentlige brukere
Les årsrapporten her Abonner på vårt nyhetsvarsel