Forbrukeråret 2022

27. april, 2023

I alt fra lanseringen av podkast til endring av strømavtaler og seier mot Amazon, er det ingen tvil om at 2022 var et innholdsrikt år for Forbrukerrådet.

– I 2022 har vi bidratt til å gjøre Norge mer forbrukervennlig. Våre 80 medarbeidere har gjort en solid innsats for å påvirke myndigheter og næringsliv og veilede forbrukere, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Her er noen forbrukerseiere fra 2022:

  • Stortinget har bedt regjeringen sette ned et husleielovutvalg. Målet for Forbrukerrådet er å gjøre husleieloven til en forbrukerlov.
  • Endring i prisopplysningsforskriften for strømavtaler innebærer at det nå skal opplyses om pris, varighet og avtaletype før avtalen inngås. Disse endringene gjør det enklere for forbrukere å orientere seg i strømmarkedet.
  • Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om en utredning av behovet for lovendring og tiltak som vil beskytte forbrukerne bedre mot gebyrer på fakturaer på helsetjenester.
  • Etter klage fra Forbrukerrådet må Amazon gjøre det enklere å si opp abonnementet på videotjenesten Prime, ettersom selskapet gjennom tekst og design har gjort det vanskelig å si opp denne tjenesten for forbrukeren.

Se flere forbrukerseire.

Digitalisering, dyrtid og bærekraft

Forbrukerrådets prioriteringer er hovedsakelig knyttet til digital utvikling, økonomisk sårbarhet og overgangen til et bærekraftig samfunn.

På digitalområdet har Forbrukerrådet i 2022 jobbet med forbud mot overvåkingsbasert reklame, manipulerende design og aggressiv markedsføring.

For å håndtere økonomisk sårbarhet jobber Forbrukerrådet aktivt for å bedre strømselskapenes praksis og sikre bedre informasjon til forbrukere. Vi har også vært aktive i politiske prosesser knyttet til gjeldsopptak, gjeldsinformasjon og offentlig gjeldsordning.

I takt med det grønne skiftet har Forbrukerrådet fokus på flere områder som omhandler bærekraft. Dette innebærer blant annet rimeligere reparasjoner, å gjøre det enklere å leie, låne og lease mer, samt å kartlegge omfanget av overproduksjon av klær på det norske markedet.

I 2022 lanserte Forbrukerrådet Kontaktpunkt for forbrukermakt, en testportal som gjennom produkttester skal gjøre det enklere for forbrukere å velge mer miljøvennlige og bærekraftige produkter.

Våren 2022 lanserte Forbrukerrådet podkasten «Life hacks med Forbrukerrådet», som skal bidra til å gjøre forbrukerne litt klokere og bli bedre kjent med sine forbrukerrettigheter.

Satsingsområder og høydepunkter kan du se nærmere på i årsrapporten.

Kommunikasjonssjef Tove Bø Laundal.Foto

Tove Bø Laundal

Kommunikasjonssjef

Fakta om Forbrukerrådet 2022

52 000 henvendelser fra forbrukere til veiledningstjenesten. Bruktbil, strøm og nettleie, husleie og flyselskap på topp.

Medlem i 18 klagenemder. Flere av klagenemdene hadde mer enn 50 prosent økning i antall saker til behandling.

Ca. 6000 medieomtalelser

Nær 53 000 ukentlige besøk på forbrukerradet.no

Nær 25 000 ukentlige besøk på både finansportalen.no og strømpris.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker