Siste nytt

Forbrukeren i sentrum for bærekraft

16. juni, 2021

Forbrukerrådet er glade for at regjeringens strategi for en sirkulærøkonomi setter forbrukeren i sentrum, men etterlyser samtidig flere konkrete, nasjonale tiltak.

– Regjeringen har lansert en strategi for sirkulærøkonomi som setter et etterlengtet og nødvendig lys på at forbrukeren må med for at vi skal lykkes med overgangen til et bærekraftig samfunn, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

IngerLiseBlyverket.Foto
Foto: Skjermdump

Regjeringen la i dag frem sin strategi for sirkulærøkonomi. I strategien har regjeringen viet forbrukerperspektivet mye oppmerksomhet.

– Forbrukerrådet er helt enige med regjeringen i at forbrukeren står i sentrum for overgangen til en bærekraftig, grønn økonomi, sier Blyverket.

– Vi vet at forbrukerne ønsker å ta bærekraftige valg. Derfor etterspør de informasjon for å kunne bruke sin forbrukermakt til å dreie forbruket og samfunnet i en bærekraftig retning. Men alt for ofte er informasjonen vanskelig tilgjengelig, det er lett å bli villedet og det bærekraftige valget er gjerne blant de dyreste. Derfor er det helt nødvendig at en strategi for sirkulærøkonomi tar utgangspunkt i forbrukeren og deres behov.

Etterlyser nasjonale virkemidler

Forbrukerrådet mener strategien i for stor grad lener seg på den felles europeiske regelverksutviklingen og etterlyser flere nasjonale tiltak.

– Det er mye fornuft i å følge regelverksutviklingen i EU, men det er også et stort nasjonalt handlingsrom som må utnyttes. Det gjelder både kamp mot grønnvasking og en forbrukerkjøpslov som blant annet bør gi forbrukerne rett til tilgang til reservedeler, sier Blyverket.

I strategien legger regjeringen frem at de vil opprette et eget utvalg for å gå gjennom hele skatte- og avgiftssystemet med tanke på å fremme mer sirkularitet.

– Her ligger det et stort potensial for å få forbruker med på laget, og Norge kan gjøre seg selv til et foregangsland ved å gjøre det langt billigere for hver og en av oss til å reparere og ta vare på det vi har i stedet for å kjøpe nytt. På det viset kan forbruker bli den viktigste driveren for en sirkulær økonomi.

Forbrukerrådet vil bestå

Forbrukerrådet prioriterer arbeidet med bærekraft fordi overgangen til et bærekraftig samfunn vil utfordre alt forbruk og alle forbrukere.

– Vi må sikre at denne overgangen setter forbrukeren i sentrum og at forbrukerrettighetene blir tatt på alvor. Derfor er vi glade for at regjeringen vil opprette et kontaktpunkt for forbrukermakt for å sikre at forbrukerne får informasjon og inspirasjon. Vi i Forbrukerrådet kjenner forbrukerne og vet hva de etterspør og er klare til å bistå regjeringen i å opprette dette kontaktpunktet, sier Inger Lise Blyverket.

Portrettbilde av politisk direktør i Forbrukerrådet Fredrik Färber.Foto

Fredrik Färber

Avdelingsdirektør forbrukerpolitikk og kommunikasjon

Abonner på vårt nyhetsvarsel