Mat

Forbrukerrådet anbefaler at prissammenligningsverktøyet i dagligvaremarkedet stanses

11. mai, 2018

Forbrukerrådet har anbefalt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) at det ikke gjennomføres nye prissammenligninger basert på handlekurver. Regjeringen følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Forbrukerne fortjener bedre utvalg og lavere priser i dagligvaremarkedet, og vi ønsker å kunne bidra til å fremme konkurransen. Men per i dag har vi ikke et datagrunnlag som skal til for å kunne lage et relevant og rettferdig prissammenligningsverktøy, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

– Med dette til grunn har BLD fattet en fornuftig beslutning om at nye prissammenligninger basert på handlekurver ikke skal realiseres.

Flesland understreker at hun opplever samarbeidet med kjedene som godt, men at datagrunnlaget fra bransjen per i dag har mangler som gjør at Forbrukerrådet ikke kan levere en fullverdig tjeneste.

Strengere krav til datakvalitet

– Prissammenligningsverktøy basert på handlekurver er svært komplekst, noe vi må erkjenne at vi har undervurdert, selv om vi var skeptiske til denne løsningen i utgangspunktet. Forbrukerrådets opprinnelige ønske var at forbrukere selv skulle få mulighet til å velge varer og sammenligne priser på disse i sanntid, sier Flesland.

Prissammenligninger med varekurver krever et høyere presisjonsnivå på dataene enn det opprinnelige prosjektet, som var basert på visning av sanntidspriser av enkeltprodukter. Dette ble tydelig først i forbindelse med en nødvendig utvidelse av prissammenligningen til å gjelde alle varekategorier. Arbeidet med å kvalitetssikre data har vært langt mer ressurskrevende enn først antatt. Ifølge kjedene vil det ta tid før datakvaliteten er på det nivå som etter vår mening er nødvendig for å utvikle et prissammenligningsverktøy som er bredt nok til at det gir et riktig og rettferdig sammenligningsgrunnlag.

Peiling videreutvikles

Forbrukerrådet arbeider videre med å realisere prosjektets mål om å gi forbrukerne bedre grunnlag for å ta informerte valg i dagligvaremarkedet.

– Med denne beslutningen kan vi nå rette innsatsen mot å utvikle og forbedre tjenesten Peiling, som gir forbrukerne mulighet til å orientere seg om ingredienser og næringsinnhold i dagligvarer, allergener og hvor varen selges, sier Flesland.

Peiling hjelper forbrukerne å finne egenskaper på dagligvarene. Tjenesten skal gjøre det enklere for forbruker å planlegge innkjøp, sammenligne egenskaper, se innhold i varene og få oversikt over merkeordninger.

– Vi ønsker at det skal bli enklere å være forbruker i dagligvaremarkedet, og vi skal gjøre Peiling til et godt og relevant verktøy. Dette betyr at vi fremover også må finne andre løsninger for prisinformasjon til forbruker, avslutter Flesland.

Les også

Stadig færre aktører får kontrollere store deler av verdikjeden for dagligvarer. Forbrukerrådet krever tydelige tiltak for å begrense den økende maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet.

Forbrukerrådet har avgitt høringssvar om etableringshindre i dagligvaremarkedet.

[hvit-knapp]Les høringssvaret [/hvit-knapp]

Abonner på vårt nyhetsvarsel