Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet ber selskaper redegjøre for overvåkning

Forbrukerrådet ber selskaper redegjøre for overvåkning

12. mai, 2020
Forbrukerrådet ber åtte selskaper redegjøre for overvåkning av forbrukere gjennom appene Perfect365 og MyDays.

Oppdatering 14.05.20: Den tekniske testen viser at Fluxloop er involvert i overføring av personopplysninger fra appen Perfect365, men ikke at selskapet behandler personopplysningene selv.

Forbrukerrådet ber selskapene Fysical, Neura, Placed/Foursquare, Placer, Receptiv/Verve, Safegraph, Unacast og Fluxloop redegjøre for overvåkning gjennom sminke- og syklusappene Perfect365 og MyDays.

– Forretningsmodellen til disse selskapene er etter vår vurdering, klart i strid med personvernlovgivningen. Vi har ingen mulighet til å sjekke hva som samles inn, hvem informasjonen deles med, og hvordan den benyttes, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

NRK avdekket nylig at det er mulig å kjøpe posisjonsdata om tusenvis av norske forbrukere fra den britiske dataforhandleren Tamoco. Samtidig er det viktig å ha med seg at dette bare er ett eksempel på hvordan en hel bransje lever av å overvåke og videreselge informasjon om oss.

Inger Lise Blyverket.Foto

Foto: John Trygve Tollefsen

Basert på svarene fra selskapene vil Forbrukerrådet vurdere å klage inn selskapene til Datatilsynet i samarbeid med den østerrikske personvernorganisasjonen Noyb.

Overvåkning ute av kontroll

Forbrukerrådet lanserte i januar rapporten «Out of Control», som en del av en kampanje gjennomført sammen med over 40 andre forbruker- og menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden. I kjølvannet av lanseringen klaget Forbrukerrådet inn seks selskaper til Datatilsynet for brudd på personopplysningsloven.

I rapporten avdekket Forbrukerrådet hvordan apper deler personoplysninger med en rekke tredjeparter. Disse tredjepartene, såkalte dataforhandlere, har som forretningsmodell å overvåke forbrukere og videreselge disse dataene.

Den tekniske undersøkelsen ble utført av sikkerhetsselskapet Mnemonic. Analyse og gjennomgang av annonseindustrien er gjort i samarbeid med forsker Wolfie Christl fra Cracked Labs.

Kan få store konsekvenser

Den inngående kjennskapen til våre preferanser og når vi er mest mottakelige for påvirkning, truer ikke bare forbruker- og personvernrettighetene, men kan ha dramatiske konsekvenser for hele samfunnet.

– Det finnes en rekke eksempler på hvordan denne typen informasjon brukes til å manipulere alt fra valg til å målrette spillreklame mot personer med avhengighet. Datalekkasje kan også føre til svindel og tyveri, og kan for eksempel benyttes til forfølgelse av sårbare grupper, sier Inger Lise Blyverket.

– Informasjonen kan også brukes i helt andre sammenhenger enn de ble samlet inn i. Helsedata kan for eksempel tenkes knyttet opp mot tilbud om forsikring og andre tilbud, eller benyttes til å diskriminere deg fra tilbud, for eksempel basert på etnisitet og kjønn.

Amnesty International har også vist hvordan forretningsmodellen truer ytringsfriheten og demokratiet.