Siste nytt

Forbrukerrådet etterlyser trinnvist momsfritak på reparasjoner

20. januar, 2022

Nesten ni av ti nordmenn ønsker reduksjon eller fritak for moms på reparasjoner. Hvitevarer bør være første kategori ut, mener Forbrukerrådet, som i dag lanserer rapport om virkning og effekt av momsreduksjon og momsfritak på reparasjoner.

Mann reparerer vaskemaskin.foto
Lavthengende frukt: Reparasjoner av hvitevarer bør være fritatt for moms, mener Forbrukerrådet. Foto: Colourbox

Å reparere i stedet for å kaste, blir viktig i det grønne skiftet. Reduksjon eller fritak av moms på reparasjoner vil gjøre det mer attraktivt å velge reparasjon. Oslo Economics har på oppdrag for Forbrukerrådet utredet virkninger av momsfritak eller en reduksjon av merverdiavgiften på reparasjonstjenester i utvalgte produktmarkeder.

Oslo Economics har undersøkt produktgruppene hvitevarer, TV-apparater, PC-er, mobiltelefoner, klær og sko, og møbler.

Størst potensial: Hvitevarer

Konklusjonen er at det er størst potensial for en høy effekt av momsfritak ved reparasjoner av hvitevarer. Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket mener politikerne nå bør legge til rette for at det blir enklere og rimeligere å ta gode miljøvalg for forbrukerne.

– Som en del av et større tiltak, etterlyser vi nå en trinnvis innføring av momsfritak for hensiktsmessige produktgrupper, og man bør starte med den frukten som henger lavest, nemlig hvitevarer, sier Blyverket, og utdyper:

– Hvitevarer er i utgangspunktet egnet for reparasjon. Det eksisterer allerede et marked og det krever lite innsats for forbrukerne fordi reparatørene som regel drar hjem til forbrukeren for å utføre reparasjonen.

Inger Lise Blyverket.Foto
Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket ønsker momsfritak på reparasjoner. Foto: John Trygve Tollefsen

Hun får støtte av Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics:

– Fordi pris er en viktig barriere for reparasjon, er det grunn til å tro at forbrukerne er prissensitive og vil respondere på en prisreduksjon, sier Henriksen.

Ny EU-handlingsplan kan gi høy effekt på mobiltelefoner og PC-er

Rapporten konkluderer med at momsfritak vil ha middels effekt på PC-er, mobiltelefoner og nettbrett. Oslo Economics spesifiserer imidlertid at effekten kan bli høyere om det innføres designregulering som gir elektronikk økt reparerebarhet og levetid.

Nå har EU varslet at dette blir en del av Grønn giv og den nye handlingsplanen for sirkulærøkonomi.

En ny strategi for sirkulær elektronikk forventes å bli publisert av EU-kommisjonen i løpet av våren 2022. Med strengere krav til holdbarhet og reparerbarhet vil et naturlig neste skritt være momsfritak på reparasjoner av mobiltelefoner, nettbrett og PC-er, mener Blyverket.

Selv om disse produktene blir utdatert relativt raskt, og produsentene for øyeblikket legger opp til bruk av spesialdeler- og verktøy, finnes det et marked for enkle reparasjoner. Det er derfor grunn til å tro at reparatørene vil overføre store deler av momskuttet til forbrukerprisene.

Middels effekt også på møbler

Et momsfritak eller momsreduksjon på reparasjon i kategorien «møbler» blir vurdert til middels effekt, mens effekten på TV-er og klær og sko blir satt til lav/middels. Pris, trender, markedskonkurranse blant reparatører, mangel på både informasjon og reparatører (f. eks skomakere) og affeksjonsverdi på klesplagg er blant faktorene som spiller inn.

Snaut ni av ti ønsker momsfritak eller momsreduksjon

Norske forbrukere er opptatt av å ta miljøvennlige valg. Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra juni 2021 viser at nesten ni av ti (86 prosent) ønsker reduksjon (39 prosent) eller fritak (47 prosent) av moms på reparasjoner.

Fra Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra 2021

– Norge kan bli et foregangsland

I lys av miljøutfordringene vi står overfor kan vi ifølge Blyverket ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har.

– Norske forbrukere mener merverdiavgift på reparasjonstjenester bør reduseres eller fjernes helt. Vi mener en trinnvis innføring av momsfritak – med hvitevarer som første produktkategori – er veien å gå.

I dag velger altfor mange å kjøpe nytt fordi det både er dyrt og utilgjengelig å reparere eller å leie.

– Norge kan gjøre seg selv til et foregangsland ved å gjøre det langt billigere for hver og en av oss til å reparere og ta vare på det vi allerede har i stedet for å kjøpe nytt, sier Blyverket.

Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Om rapporten

Oppdraget er avgrenset til følgende produktmarkeder: Hvitevarer, TV-apparater, PC-er, mobiltelefoner, møbler, klær og sko.

De forskjellige produktmarkedene og tilhørende reparasjonsmarkedene har ulike egenskaper og særtrekk som har implikasjoner for mekanismene på tilbuds- og etterspørselssiden, og dermed for effekten av en mva-reduksjon.

Produktenes nypris, levetid, reparerbarhet og innovasjonstakt har for eksempel betydning for hvorvidt de repareres.

Sammen med reparasjonstjenestenes pris, tilgjengelighet og bekvemmelighet påvirker disse faktorene hvor tilbøyelige folk er til å velge reparasjon fremfor å kjøpe nytt.

Videre vil graden av konkurranse i markedet påvirke i hvor stor grad en reduksjon i mva. vil overføres til forbrukerprisene.

Last ned rapport Abonner på vårt nyhetsvarsel