Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet fornøyd med bred innsats for et bedre dagligvaremarked

Forbrukerrådet fornøyd med bred innsats for et bedre dagligvaremarked

22. januar, 2021
Forbrukerrådet hadde klare forventninger til Stortingets behandling av dagligvaremeldingen. De er i stor grad innfridd, men interesseorganisasjonen etterlyser tiltak på butikktetthet og mer rettferdig fordeling av butikklokaler.

− Dagligvaremarkedet er et ekstremt viktig marked for oss forbrukere. Derfor er vi fornøyde med at Stortingets næringskomité har skjønt alvoret og ber Regjeringen om å ta grep for å sikre bedre konkurranse og mer åpenhet, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Hun liker signalet om at politikerne vil ha kontinuerlig oppmerksomhet på dette markedet i årene som kommer. Det er nødvendig for å demme opp for dårlig konkurranse med få leverandører og få matkjeder. Det gir uheldige konsekvenser for forbrukerne i form av dårligere utvalg, høyere priser og mindre innovasjon.

Slutt på innkjøpspriser som skader konkurransen

Konkurransetilsynets dokumentasjon av store forskjeller i innkjøpspriser og mistanken om ulovlig prissamarbeid mellom dagligvarekjedene, vitner om både usunn og dårlig konkurranse.

− Forbrukerne kan ha betalt mer enn nødvendig for dagligvarene på grunn av dominerende aktørers atferd. Forbrukerrådet er derfor spesielt fornøyd med de klare meldingene om at store, ubegrunnede forskjeller i innkjøpspris er skadelig for konkurransen, sier Blyverket.

Konkurransetilsynet får i oppdrag å også overvåke utviklingen i maktkonsentrasjon i flere ledd i verdikjeden og egne merkevarer. Dette er forhold som kan skade konkurranse om ikke det tas grep.

− Forbrukerrådet ser det som helt nødvendig at det gjøres inngrep for å stanse en fortsatt konsentrasjon av markedsandeler og makt, sier Blyverket.

Foto: Colourbox

Savner tiltak på butikkstruktur

Byer og tettsteder i Norge har mange dagligvarebutikker. Mange butikker med liten omsetning gir et begrenset vareutvalg, samtidig som det gir dyrere varer.

− Det er behov for tiltak for å motvirke overetableringen av butikker. Vi må sikre rettferdig tilgang på butikklokaler, for å få en sunn konkurranse i lokale markeder. Her kan vi ikke se at komiteen kommer med tiltak, hvilket er uheldig, avslutter Inger Lise Blyverket, i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener det må utvikles standardiserte konkurransetester, som vurderer den lokale konkurransesituasjonen. Konkurransemyndighetene må få handlingsrom til å gripe inn i den etablerte butikkstrukturen lokalt. Det kan bestå i forpliktelser for den største aktøren om å ikke opprette nye butikker, eller å si opp eksisterende leieavtaler i områder med spesielt høy konsentrasjon.