Siste nytt

Forbrukerrådet fornøyd med bred innsats for et bedre dagligvaremarked

22. januar, 2021

Forbrukerrådet hadde klare forventninger til Stortingets behandling av dagligvaremeldingen. De er i stor grad innfridd, men interesseorganisasjonen etterlyser tiltak på butikktetthet og mer rettferdig fordeling av butikklokaler.

− Dagligvaremarkedet er et ekstremt viktig marked for oss forbrukere. Derfor er vi fornøyde med at Stortingets næringskomité har skjønt alvoret og ber Regjeringen om å ta grep for å sikre bedre konkurranse og mer åpenhet, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Hun liker signalet om at politikerne vil ha kontinuerlig oppmerksomhet på dette markedet i årene som kommer. Det er nødvendig for å demme opp for dårlig konkurranse med få leverandører og få matkjeder. Det gir uheldige konsekvenser for forbrukerne i form av dårligere utvalg, høyere priser og mindre innovasjon.

Slutt på innkjøpspriser som skader konkurransen

Konkurransetilsynets dokumentasjon av store forskjeller i innkjøpspriser og mistanken om ulovlig prissamarbeid mellom dagligvarekjedene, vitner om både usunn og dårlig konkurranse.

− Forbrukerne kan ha betalt mer enn nødvendig for dagligvarene på grunn av dominerende aktørers atferd. Forbrukerrådet er derfor spesielt fornøyd med de klare meldingene om at store, ubegrunnede forskjeller i innkjøpspris er skadelig for konkurransen, sier Blyverket.

Konkurransetilsynet får i oppdrag å også overvåke utviklingen i maktkonsentrasjon i flere ledd i verdikjeden og egne merkevarer. Dette er forhold som kan skade konkurranse om ikke det tas grep.

− Forbrukerrådet ser det som helt nødvendig at det gjøres inngrep for å stanse en fortsatt konsentrasjon av markedsandeler og makt, sier Blyverket.

Dame med handlekurv i butikk.Foto

Savner tiltak på butikkstruktur

Byer og tettsteder i Norge har mange dagligvarebutikker. Mange butikker med liten omsetning gir et begrenset vareutvalg, samtidig som det gir dyrere varer.

− Det er behov for tiltak for å motvirke overetableringen av butikker. Vi må sikre rettferdig tilgang på butikklokaler, for å få en sunn konkurranse i lokale markeder. Her kan vi ikke se at komiteen kommer med tiltak, hvilket er uheldig, avslutter Inger Lise Blyverket, i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener det må utvikles standardiserte konkurransetester, som vurderer den lokale konkurransesituasjonen. Konkurransemyndighetene må få handlingsrom til å gripe inn i den etablerte butikkstrukturen lokalt. Det kan bestå i forpliktelser for den største aktøren om å ikke opprette nye butikker, eller å si opp eksisterende leieavtaler i områder med spesielt høy konsentrasjon.

Presse

Pressebilde 

Foto: John Trygve Tollefsen

For intervju, kontakt fagdirektør Gunstein Instefjord: 90596780

Abonner på vårt nyhetsvarsel