Strøm

Forbrukerrådet frykter forbrukerfiendtlige fastprisavtaler

5. september, 2022

Forbrukerrådet støtter regjeringens ønske om å få på plass bedre fastprisavtaler, men frykter at forslaget kan føre til et uoversiktlig og lite forbrukervennlig fastprismarked.

Regjeringen la tidligere i år frem forslag som skal sikre bedre fastprisavtaler, blant annet skattegrep som skal gjør det mer attraktivt å tilby disse avtalene. Det er også skissert ulike løsninger knyttet til bindingstid, makspåslag og innretning på tilbudene. Forbrukerrådet støtter intensjonen bak, men mener forslagene ikke går langt nok.

– Det er viktig at det finnes fastprisavtaler for forbrukere som ønsker forutsigbarhet. Når dette knapt tilbys i dagens marked, er vi glade for at regjeringen tar grep som kan bidra til å få dette på plass, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Samtidig har vi liten tro på at markedet selv vil tilby gode og oversiktlige avtaler med utgangspunkt i forslagene. Det må tas ytterligere grep for å få dette på plass. Dette er tross alt et marked der fire av ti sier de opplever å ha blitt lurt når de har kjøp strøm.

Oppgitt mann ser på pc.foto
Foto: Colourbox

Kommer ikke av seg selv

Forbrukerrådet stiller seg bak departementets forslag om å regulere prispåslaget som strømsalgselskapene kan ta, og at nivået bør sikre forbrukerne lave omkostninger og nøktern inntjening for selskapene.

– Vi er tvilende til at strømsalgselskapene vil selge en fastprisavtale med et lavt påslag uten begrensninger på forbruk. Departementet bør derfor vurdere å innføre en plikt for selskapene til å tilby disse avtalene, sier Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet ber også regjeringen sikre at forbrukerne tilbys oversiktlige avtaler, spesielt hvis strømsalgselskapene tilbyr fastprisavtaler med begrensninger på forbruk, hvor kunden deretter må over på en annen avtale.

–  Vi frykter at innretningen i avtalene vil bli svært kompliserte, noe det må tas hensyn i utformingen av ordningen. Folks innsikt i eget strømforbruk er gjennomgående lav, og vil ikke bli bedre med kompliserte fastprisavtaler.

Må styrke forbrukerbeskyttelsen

I forslaget skisserer også regjeringen fastprisavtaler med bindingstid på tre, fem eller syv år i kombinasjon med dagens praksis for erstatning og bruddgebyr, noe som legger stor risiko på forbrukerne.

– Forbrukeren løper en betydelig risiko ved å inngå fastprisavtaler med så lang bindingstid. I mange tilfeller vil det være nødvending å si opp eller skifte strømavtale, for eksempel ved flytting, dødsfall eller samlivsbrudd, sier Inger Lise Blyverket.

– Det må tilbys bedre oppsigelsesvern enn i dag hvis dette skal være attraktivt for forbrukere. Det kan heller ikke være slik som i dag at selskapet ensidig kan tre ut av avtalen uten noen form for gebyr eller erstatning.

Høringssvar: Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker