Strøm

Forbrukerrådet frykter uforståelig nettleie

26. mai, 2020

Forbrukerrådet frykter at forslag til ny nettleie vil gjøre det enda vanskeligere å være strømkunde, samtidig som det blir mindre lønnsomt å investere i miljøvennlige løsninger.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har foreslått store endringer i hvordan nettleien skal utformes. Hensikten er å fordele forbrukernes strømbruk jevnere, slik at nettet belastes mindre på visse tider av døgnet.

Forbrukerrådet har liten tro på at de foreslåtte endringene vil få ønsket effekt, og frykter at vi oppnår lite utover å forvirre forbrukerne.

– Vi vet fra før at det er svært vanskelig å orientere seg i strømmarkedet. De kompliserte prismodellene RME foreslår, vil dessverre ikke gjøre det enklere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Vi håper RME tar to steg tilbake og tester ut om forslagene gir de resultatene man ønsker. Vi er også bekymret for alle som ikke har mulighet til å endre strømforbruket, og med forslaget må betale mer enn i dag.

Inger Lise Blyverket.Foto

Må støtte miljøvennlige investeringer

I forslaget kommer det frem at nettleien i mye mindre grad skal ta utgangspunkt i faktisk forbruk. Dette betyr at den faste kostnaden ved å være koblet på strømnettet, blir tilsvarende høyere.

Forbrukerrådet frykter at dette vil gjøre det mindre lønnsomt å satse på energisparing og egenproduksjon av strøm, og ber om at det tas hensyn til dette når nettleien utformes.

– Det må fortsatt være slik at det kan lønne seg å etterisolere leiligheten eller investere i solceller. Hvis nettleien i mindre grad er knyttet til forbruk, vil besparelsene ved å redusere strømforbruket reduseres, sier Inger Lise Blyverket.

Ny nettleie vil gjøre det vanskeligere å være strømkunde

Forbrukerrådet har flere ganger vist at strømselskapene gjør det vanskelig å ta gode valg i strømmarkedet. Samme strømselskap skal nå kommunisere med kundene om fremtidig nettleie.

– All erfaring tilsier at dette kommer til å bli en stor utfordring. Vi vet allerede i dag at mange ikke kjenner eget strømforbruk, eller greier å skille mellom de ulike begrepene som benyttes.

– Skal dette ha noen forutsetning for å lykkes, må det ryddes opp i strømmarkedet blant useriøse aktører og stilles strengere krav til hvordan pris og avregningen av strøm og nettleie formidles på strømregningen, sier Inger Lise Blyverket.

En undersøkelse fra Lyse, viste blant annet hvordan forbrukere har utfordringer med å skille energi og effekt. Etter en testperiode kom det også frem at effekttariffer er komplisert å forklare for kundene, og at det ikke ga merkbare endringer i strømbruken.

– Vi håper nå RME tar seg bedre tid og brukertester de ulike forslagene, slik at vi er sikre på å nå målene om å redusere belastningen på strømnettet og legge til rette for miljøvennlige investeringer, sier Inger Lise Blyverket.

Høringssvar: Ny struktur på nettleien
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel