Siste nytt

Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen – men trenger din hjelp

28. juni, 2022

Bærekraft selger, og mange markedsfører produktene og tjenestene sine som «grønne», «eco-vennlige» eller «bærekraftige». Realiteten er at disse produktene ofte ikke er så bra for miljøet som de gir inntrykk av. Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen for å bygge kunnskap om uredelig og uriktig markedsføring av bærekraft, såkalt grønnvasking.

Grønt er skjønt – vanligvis. Forbrukerrådet lanserer Grønnvaskingsprisen. Foto: Colourbox

For å finne kandidater til Grønnvaskingsprisen har Forbrukerrådet fått med seg en jury som består av Kunsthøgskolen i Oslo, Framtiden i våre hender, Avfall Norge, 12YEARS og Skift. Juryen skal se på misvisende markedsføring og påstander om produkter og tjenester som skaper et inntrykk av en bærekraftsfordel, og hvordan det kan påvirke forbrukere som ønsker å ta miljøvennlige valg.

– Åpenbart lønnsomt

– De aller fleste norske forbrukere ønsker å ta bærekraftige valg, og det er åpenbart lønnsomt for næringslivet å markedsføre sine produkter som litt mer bærekraftige enn andre. Mange gjør det uten å ha dokumentasjonen i orden. Det foregår dermed mye grønnvasking av varer og tjenester, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

– Grønnvasking bidrar til å forvirre forbrukere som ønsker å ta hensyn til miljøet, sier hun.

Mister tillitt

Ulike begreper, «sertifiseringer», flittig bruk av jordtoner og illustrasjoner av natur skaper en inflasjon i markedet for bærekraftige produkter. En konsekvens av det er at forbrukerne mister tillitt til produsentene og markedsførerne, mener Blyverket.

– Markedsførere vet at norske forbrukere er opptatt av bærekraft. Hver gang vi er i butikken står vi overfor en tettvokst jungel fylt til randen av produkter og tjenester med ulike stempler og merker, frodige illustrasjoner og bilder, og begrep som «eco», «karbonnøytral» og «klimakompensert». For forbrukerne er det derfor krevende å vite hva som er det mest bærekraftige alternativet, sier Blyverket, og understreker:

– Misvisende påstander som fremstiller noe som mindre miljøbelastende, gjør det ikke lettere for folk å velge – det gjør det motsatte: Vi mister tilliten til miljøpåstander, også de som er ekte.

Ikke vær engstelig for å prate om bærekraft

Ett av målene med prisen er å bidra til å belyse utfordringene rundt grønnvasking i forbrukermarkedet. Blyverket ønsker dialog og konstruktiv debatt med næringslivet og å styrke bevisstheten rundt misvisende markedsføring. For har man mindre miljøbelastende produkter og tjenester enn konkurrenten kan man gjerne fortelle om det, ifølge Blyverket.

Inger Lise Blyverket.Foto
Grønnvasking bidrar til forvirring og mistillit, mener Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

– Det er mange aktører som har gode bærekraftsinitiativ, og de skal heller ikke være engstelige for å prate høyt om det – de må bare dokumentere påstandene sine og sørge for at hele produktet eller tjenesten faktisk er mindre miljøbelastende. Det er ikke verre enn det, sier Blyverket.

Vinneren av Grønnvaskingsprisen, samt de nominerte offentliggjøres på Forbrukerkonferansen 28. september.

Forbrukerrådet trenger din hjelp

Har du fått øye på et produkt eller en tjeneste du tenker kan være grønnvasket? Da vil vi høre fra deg! Ta bilde og send til gronnvask@forbrukerradet.no. Du kan for eksempel se etter produkter eller tjenester som:

  1. blir markedsført med generelle påstander som «bærekraftig», «grønt» eller «eco» uten at hele produktet er sertifisert med en anerkjent, uavhengig miljømerking som f.eks. Svanemerket;
  2. blir markedsført med påstander som gir et inntrykk av en bærekraftsfordel, uten at det dokumenteres med hva som gjør produktet eller tjenesten mindre miljøbelastende;
  3. blir markedsført med bilder, farger eller logoer som gir assosiasjoner til natur, dyrevelferd osv. uten videre forklaring av miljøfordelene, og/eller;
  4. blir markedsført som godt for miljøet, mens det i realiteten er små fordeler som trekkes frem.
Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Hva er grønnvasking?

Grønnvasking er villedende påstander eller løfter rettet mot forbrukere der det skapes et inntrykk av at et produkt eller en tjeneste er bedre enn den faktisk er, i forhold til innvirkning på klima, natur, dyrevelferd og sosial bærekraft.

Kort sagt: Alt som dekkes innenfor FN sine 17 bærekraftmål.

Hva er målet med Grønnvaskingsprisen?

Grønnvaskingsprisen skal:

  • gjøre det lettere for norske forbrukere å ta mer bærekraftige valg. ​
  • bidra til at kommunikasjon og markedsføring rundt bærekraft og samfunnsansvar blir mer etterrettelig.​
  • bidra til å belyse/økt samfunnsdebatt om store og komplekse problemstillinger rundt grønnvasking i forbrukermarkedet.
  • bidra til konstruktiv diskusjon og læring om hva som kreves for å kunne fremme påstander om bærekraft.

Kriterier for utdeling av prisen:

Tidsrom for nominerte saker:

1. januar 2022 – september 2022.

Prisen kan gå til en merkevare, en bedrift, en organisasjon eller en enkeltperson i en framtredende rolle som står bak produkter og tjenester rettet mot norske forbrukere.  

Bruk av påstander (utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende) og løfter som skaper et inntrykk av at et produkt eller tjeneste er bedre enn den faktisk er, i forhold til innvirkning på klima, natur, dyrevelferd og/eller sosial bærekraft.

Prisen kan deles ut på bakgrunn av to ulike forhold:

  • Dersom det mangler dokumentasjon bak påstanden eller løftene som er framsatt
  • Dersom påstanden er basert på forhold ved varen eller tjenesten som ikke er vesentlig, det vil si der hvor påstandene om bærekraft er kraftig overdrevet i forhold til effekten.
Pressebilder av Inger Lise Blyverket Abonner på vårt nyhetsvarsel