Bolig

Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og LO feirer Husleielovutvalg

30. november, 2022

Nytt og mer forbrukervennlig husleieregelverk skal behandles i gjeldende stortingsperiode. Dette ble klart etter at regjeringspartiene og SV ble enige i budsjettforhandlingene.

Forbrukerrådet har arbeidet for en ny husleielov siden 2018, og har sammen med Leieboerforeningen og LO presset på for at sittende regjering skal få dette på plass.

– Det holder ikke med flikking på dagens regler, vi trenger et bredt sammensatt lovutvalg med mandat til å stake ut kursen for et trygt og stabilt leiemarked. Vi er svært glade for at dette nå kommer på plass, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Vi forventer et sterkt utvalg der forbrukerne er godt representert. Her må naturligvis Leieboerforeningen, LO og Forbrukerrådet inn. Også rettshjelpsorganisasjoner, eksperter på diskriminering og representanter for utleiersiden må med for å sikre at alle interesser blir godt ivaretatt.

Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, Peggy Hessen Følsvik, leder i LO og Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet.

Etter flere dager med forhandlinger ble SV enig med regjeringspartiene Ap og Sp om denne formuleringen:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et Husleielovutvalg som går gjennom Husleieloven for å vurdere hvordan den kan styrke leietagernes rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet. Utvalget settes ned våren 2023, og en ny lov skal behandles i inneværende stortingsperiode.»

De som leier er mest økonomisk sårbare

Ipsos gjennomførte nylig en undersøkelse for Forbrukerrådet som viste at skillet mellom de som eier og de som leier er den mest fremtredende faktoren i det som kjennetegner økonomisk sårbare forbrukere. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig. I befolkningen totalt er én av seks i denne gruppa.

– Dette understreker igjen behovet for å øke stabiliteten og tryggheten for leietakerne, sier direktør Inger Lise Blyverket i.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker