Siste nytt

Forbrukerrådet spør om kommunene tar for mye betalt av husbyggere

6. september, 2017

Kommunene har ikke lov til å tjene penger på å behandle byggesøknader. Forbrukerrådets undersøkelse gir grunn til å vurdere om en del likevel gjør det.

Statistisk sentralbyrå får årlig inn tall på hvor høyt gebyr du må betale for å søke om å få bygge hus. Det viser seg, at det er enorme forskjeller mellom kommunene. Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet forteller at det er flere titalls tusen kroner mellom den dyreste og den billigste. Det viser statistikken fra 2016. Se alle kommuner.

– Å bygge svir godt nok i lommeboken som det er. Kommunen skal ikke berike seg på deg i tillegg. De har rett og slett ikke lov til å ta mer enn at det akkurat dekker kostnadene ved saksbehandlingen. Når det er et så store forskjeller mellom kommunene, lurer Forbrukerrådet på om de dyreste likevel henter ut en gevinst.

Enkelte kommuner velger å ta noe av regningen selv for å gjøre det lettere å slå seg ned i kommunen. Forbrukerrådet har derfor i tillegg hentet inn årets tall i de 30 dyreste kommunene for å sikre at de er sammenlignbare. Se tabell nederst i saken.

Fra 0 til 60 000 kroner for samme arbeid

– Skal du bygge en enebolig på 200 kvadratmeter i Nittedal, må du ut med 60 000 kroner bare for å søke om det. Med det utmerker de seg som den klart dyreste kommunen flere hestehoder foran Røyken og Oppegård. Hvordan kan de forsvare å ta mer enn fire ganger så mye som gjennomsnittskommunen?

De tre rimeligste kommunene er Røst, Gaular og Moskenes. Gjennomgående er det dyrest i storbyområder, og rimeligst i distriktsnorge.

Forbrukerrådets fagdirektør peker på at Nittedal dessuten har økt gebyret med 10 000 kroner fra året før. Hun stiller seg tvilende til at en økning i de faktiske kostnadene kan forsvare det.

Ber Sanner ta ansvar

I 2014 kom det retningslinjer for hvordan kommunene skal beregne hva en tjeneste koster, men det ser ikke ut til å ha hjulpet. Tvert imot, er spriket enda større i dag. Inntrykket av tilfeldigheter forsterkes av den store variasjonen i hvor mange timer kommunene bruker på å behandle en søknad, samt timeprisen for arbeidet. Det viser tallene fra de 30 dyreste kommunene.

– Hvordan kan det ha seg at den tregeste kommunen, som er Røyken, bruker 44 timer, mens Sandnes får det samme arbeidet unna på 18 timer, spør Anne Kristin Vie.
I de fleste kommunene er timeprisen oppunder 1200 kroner. Nittedal og Lørenskog slår imidlertid til med om lag 1800 kroner. Våler i Østfold er nede i 690 kroner i timen, og dermed rimeligst blant de 30 dyreste.

– Kommunene må se til at gebyrene kun dekker faktiske kostnader – det er det eneste de har krav på. Dette må bli rettet opp til neste gang vi sjekker. Og kommunalminister Jan Tore Sanner har et ansvar for at det skjer, påpeker Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Statistikk for landets 30 dyreste kommuner

Kommune 2017 Økning 2014-2017 Timepris 2017 Antall timer 2017
Nittedal 60708 33 % 1762 34
Røyken 46100 26 % 1050 44
Oppegård 42430 23 % 1020 42
Hole 41300 80 % 1130 37
Lørenskog 39000 2 % 1800 22
Sørum 38000 125 % 1000 38
Bærum 36750 23 % 1400 26
Randaberg 34000 95 % 1120 30
Frogn 31850 50 % 1150 28
Hurum 30494 42 % 1161 26
Asker 30100 15 % 1200 25
Nesodden 30000 – 11 % 1100 27
Øvre Eiker 30000 76 % 1100 27
Ski 29550 24 % 1250 24
Drammen 28680 9 % 1195 24
Klæbu 28300 5 % 1090 26
Enebakk 28030 11 % 1080 26
Sande (Vestf.) 27830 21 % 1195 23
Kongsberg 27680 13 % 1090 25
Skedsmo 26340 6 % 1110 24
Spydeberg 26320 64 %
Notodden 25600 29 % 1020 25
Ås 25477 20 % 1000 25
Våler (Østf.) 25300 37 % 690 37
Fet 25200 – 2%
Lier 25110 9 % 1080 23
Lillehammer 24600 28 %
Sandnes 24000 8 % 1370 18
Oslo kommune 23702 3 %
Ringerike 22000 43 % 1100 20

Presse

Anne Kristin Vie
fagdirektør 
995 68 816

høyoppløselig foto
Foto | Ole Walter Jacobsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel