Siste nytt

Forbrukerrådet sterkt imot regjeringens forslag til endring av pakkereiseloven

7. april, 2020

Regjeringen foreslår en midlertidig lovendring som et tiltak for å hjelpe reiselivsnæringen gjennom koronakrisen. Forbrukerrådet mener forslagene vil ramme mange familier hardt økonomisk.

Regjeringen foreslår en tremåneders frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser. Dette vil kunne innebære at familier må vente lenge på å få tilbakebetalt store summer. Mange forbrukere har utestående beløp på opptil 60 000 kroner.

– Ikke alle forbrukere står fritt til å velge når de skal reise på tur, eller har råd til å vente lenge på å få refusjon. Mange forbrukere har også fått en ny økonomisk hverdag, sier Inger Lise Blyverket, som er direktør for Forbrukerrådet.

Etterlyser tiltak

Forbrukerrådet mener regjeringens forslag er grunnlovsstridig og etterlyser tiltak som sikrer at reiseselskapene kan innfri sine forpliktelser overfor sine kunder. Dette er spesielt viktig for pakkereiser da det dreier seg om store beløp for forbrukerne, særlig nå som mange familier sliter økonomisk som følge av koronakrisen.

Feriested. Foto.

Klare forbrukerkrav

Forbrukerrådet forventer at regjeringens tiltak også vil komme forbrukerne til gode. Og i sitt høringssvar skriver Forbrukerrådet følgende:

  • Forbrukerrådet understreker viktigheten av at forbrukerrettighetene respekteres og holdes i hevd også i krisesituasjoner.
  • Forbrukerrådet mener Regjeringen bør se til Danmark og deres løsning, slik at pakkereisearrangører tilbys direkte lån og støtte for å unngå konkurs.
  • Forbrukere må kunne velge fritt om de ønsker refusjon eller tilgodelapp.

– I dagens krisesituasjon kreves det at både næringsliv og politiske myndigheter håndterer situasjonen på en måte som ikke rokker ved bærebjelkene i en tillitsbasert markedsøkonomi, sier Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel