Siste nytt

Forbrukerrådet vil at det skal bli enklere å klage

28. januar, 2022

Det er krevende for folk å forholde seg til nær tjue ulike nemnder med ulike regler. Forbrukerklagenemndene må samles ett sted, mener Forbrukerrådet.

− Har du rett, skal du få rett og det må bli enklere enn det er i dag, sier Tone Molvær Berset som er juridisk direktør i Forbrukerrådet.
Folk som ønsker å klage må i dag forholde seg til et stort antall nemnder med ulike krav, forskjellige saksbehandlingsregler og ofte lang behandlingstid.

Ulik praksis

Selv om forbrukerne får medhold i nemndene, er det ulik praksis for om de faktisk får det de har krav på. Vedtakene i de fleste nemndene er ikke rettslig bindende. Det betyr at en del bedrifter ikke bryr seg om å følge vedtakene. Dagens system gjør det krevende for folk, som opplever å bli lurt eller er misfornøyd med kvaliteten på varer og tjenester, å finne riktig nemnd å klage til.
− Dette er svært uheldig for forbrukernes rettsvern. Folk som opplever at næringsdrivende ikke følger vedtak i nemndene, må i dag selv ta saken videre til retten, sier Molvær Berset.

Foto: Forbrukerrådet


− Det er krevende for en enkeltperson å ta en sak til retten, hvor motparten for eksempel vil være et forsikringsselskap, en bank eller et flyselskap. Det sier seg selv at styrkeforholdet i disse sakene er skjevt. Nemndene behandler cirka 20.000 saker årlig, jo færre som ender i rettssystemet, desto bedre, sier Molvær Berset som tar til orde for å forbedre og forenkle dagens system.

Ett klagested


− Forbrukerrådet ønsker å gjøre det enklere og raskere for folk å få klagene behandlet. I tillegg skal de være sikre på å få det de har krav på hvis de får medhold, sier Molvær Berset.


Forbrukerrådet ønsker følgende endringer i klagesystemet:

  • Samle klagenemndene i ett sekretariat. Det er også nødvendig med en felles og standardisert klageportal for alle forbrukerklagenemndene.
  • Det er stort sprik i kvaliteten på saksbehandlingen. Det trengs felles krav til saksbehandling.
  • Bedre finansiering gjennom en statlig grunnfinansiering og bidrag fra næringslivet etter prinsippet om at «forurenser betaler.»
  • Bedre forbrukerrepresentasjon i styrene.
  • Sikre at vedtak i nemndene følges for eksempel ved at bedrifter som nekter å følge vedtak blir pålagt å dekke kostnadene ved å få saken prøvd i rettssystemet. Dette praktiseres allerede i Finansklagenemnda.
Bilde av ansatt: Henrik Ebne.Foto

Henrik Ebne

Kommunikasjonsrådgiver forbrukerrettigheter

Abonner på vårt nyhetsvarsel