Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet vil ha aldersgrense på energidrikk

Forbrukerrådet vil ha aldersgrense på energidrikk

7. februar, 2018
Forbrukerrådet mener energidrikk med høyt koffeininnhold ikke bør selges til mindreårige. Årsaken er tilgjengelig kunnskap når det gjelder risiko for koffeinforgiftning ved akutt høyt inntak av energidrikk.

– Vi vet at høyt inntak av energidrikk på kort tid er farlig, og vi gjør vi ikke nok for å beskytte barn og unge. Produktet er urovekkende lett tilgjengelig i butikker og kiosker, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Gunstein Instefjord. Foto

Foto: Kjell Håkon Larsen

Utreder aldersgrense i Sverige

Regjeringen i Sverige har nylig bedt egne helsemyndigheter om å utrede aldersgrense for salg av energidrikk. EU-landene Litauen og Latvia har allerede innført forbud mot salg til mindreårige, og i England mener forskningsmiljøer og organisasjoner at aldersgrense må til.

– I påvente av nødvendig regulering her hjemme, mener Forbrukerrådet at handelen bør vise samfunnsansvar og innføre en selvpålagt aldersgrense ved ikke å selge energidrikk til barn og ungdom under 18 år, sier Instefjord.

Både i Norge og i Sverige har ungdom vært innlagt med alvorlige helseproblemer som følge av høyt inntak av energidrikk. Forbrukerrådets egen undersøkelse viser at barn helt ned i 10-årsalderen drikker energidrikk regelmessig.

– I tillegg til bekymringen knyttet til akutt høyt inntak, vet vi at et regelmessig forbruk kan gi både søvnvansker og konsentrasjonsproblemer hos barn og unge. Dette er ikke et produkt som er beregnet for barn og unge, og det må vi nå ta konsekvensene av, sier Instefjord.

Dialog med handelen

At enkelte dagligvarekjeder innfører aldersgrense, er et signal om at de ikke ønsker å gjøre energidrikk tilgjengelig for barn og ungdom. For å løse problemet med høy tilgjengelighet, må alle kjedene bli med, og aldersgrensen må settes høyt nok.

– Forbrukerrådet vil ta initiativ til et møte med handelen for å diskutere en selvpålagt aldersgrense i sine butikker og kiosker, sier Instefjord.