Siste nytt

Forbrukerrådet vil ha prinsippdom om å kunne klage på barnehage

30. oktober, 2015

En dom fra Aust-Agder tingrett sier at det ikke går an å kreve prisavslag på barnehagetjenester. Forbrukerrådet er uenig, og går inn som partshjelper for et foreldrepar, som ikke har fått det de har betalt for.

Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, uttaler at hun håper forbrukervernet vil styrkes ved en prinsippdom i Agder lagmannsrett:

– Vi mener at dommen fra tingretten er feil. At vi kjøper noe som får offentlig tilskudd skal ikke gjøre oss rettsløse, vi må ha tilgang til prisavslag også da.

Meningsløst og forbrukerfiendtlig

Flesland peker på at også en kartong melk er grundig offentlig subsidiert, men vi må, og kan, kreve fullgod kvalitet på den.

– Det gjelder også en kinoforestilling eller en togtur, som også får offentlig støtte. Hvis ikke NSB leverer, har vi funnet måter å beregne tilbakebetalingen til kundene på, til tross for at vi har betalt noe av billetten over skatteseddelen. Det er meningsløst og forbrukerfiendtlig å si at det er umulig når det handler om barnehagetjenester.

Dommen fastslår at barnehagen ikke leverte

Bakgrunnen for saken er at et foreldrepar i Grimstad mente datteren fikk for dårlig språklig oppfølging i barnehagen i forhold til hva hun var lovet. Aust-Agder tingrett slår i en dom fast at den pedagogiske oppfølgingen faktisk var for dårlig. Imidlertid sier den videre at mangler ved barnehagetjenester ikke kan gi rett til heving eller prisavslag. Begrunnelsen er at tjenesten ikke kan leveres tilbake, at det ikke er mulig å beregne hva mangelen er verdt, og at offentlig støtte gjør at den uansett er verdt mer enn foreldrebetalingen.

 Vil sikre forbrukervern

Regningen fra barnehagen er såpass lav, at saken må vurderes som en prinsippsak for å kunne bli ført for Agder lagmannsrett.

– Vi har stor forventning til at lagmannsretten tar saken, og vil sikre forbrukernes rettigheter. Vi håper dommen vil bli en forbrukerseier, og bli stående som en prinsippdom i forbrukerjussen, sier Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Det er advokat Lars F. Hvalgård-Bakke hos Advokatfirma Hald & Co i Arendal som fører saken, og Forbrukerrådet går inn som partshjelper for å oppnå en prinsippavgjørelse som kan overføres til mange forbrukersituasjoner. Dette er en type sak som kan være økonomisk risikabel for privatpersoner, og derfor går forbrukernes interesseorganisasjon inn med midler for å sikre rettssikkerheten også i forbrukersaker.

Barn leker. Foto.
Abonner på vårt nyhetsvarsel