Eiendomsmeglingsutvalget har lagt fram sitt forslag til ny lov for finansminister Jan Tore Sanner. Forbrukerrådet mener eiendomsmeglingsloven blir mer forbrukervennlig om utvalgets forslag til ny lovtekst blir vedtatt.

Utvalget vil ha forbud mot at eiendomsmegler kan ta imot hemmelige bud, men går ikke inn for å forby kupping. For å motvirke kupping (bud som gis direkte til selger), mener utvalget det er ønskelig med sterkere virkemidler enn i dag. I første omgang må omfanget av denne budgivingen kartlegges, men et flertall i utvalget mener det må vurderes andre lovendringer som gjør dette mindre gunstig.

Mindre stress i budrundene

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet har vært med i utvalget. Han er veldig godt fornøyd med jobben som er gjort.

— I vårt forslag blir eiendomsmeglingsloven styrket som forbrukerlov. Blant annet ønsker vi budfrister på minimum 30 minutter, noe som vil budgivere anledning til å tenke seg om litt mer enn i budrunder med frister ned i ett minutt.

Kasland har vært Forbrukerrådets representant

Forbrukerrådets Olav Kasland med den ferske NOUen. Foto: Forbrukerrådet

Kasland peker også på styrket sikkerhet for klientmidlene og tydeligere skille mellom bank og eiendomsmegling som endringer utvalget foreslår til forbrukerens beste.

Lov for forbrukeren

Kasland trekker fram det gode samarbeidet i utvalget, som han forteller har vært preget av at det har blitt lett etter gode løsninger de kunne enes om. Der får han full støtte fra leder av utvalget, professor Espen R. Moen.

— Arbeidet har vært både engasjerende og utfordrende, og jeg føler meg trygg på at vi leverer et lovforslag som balanserer ulike hensyn på en god måte. Eiendomsmeglingsloven er først og fremst en lov for å beskytte forbrukeren, og det vil den fortsatt være med de forslag og anbefalinger som utvalget legger frem, sa Moen da han overleverte rapporten til finansminister Jan Tore Sanner.

Eiendomsmeglingsutvalget

Medlemmene i eiendomsmeglingsutvalget. Foto: regjeringen.no

Bengt- Eigil Ruud.Foto
Bengt-Eigil Ruud
Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare
(+47) 906 67 828
benruu@forbrukerradet.no
Olav Kasland.Foto
Olav Kasland
Fagdirektør
(+47) 995 99 483
olav.kasland@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker