Forbrukerrettigheter

Opptak: Frokostmøte om urimelige standardvilkår i forbrukerforhold

26. mars, 2023

Presentasjoner fra advokatene i Forbrukerrådet og advokat, PhD og partner i Lund & Co, Hilde K. Ellingsen.

Tid: 17. mars 2023 klokka 08:30 – 10:00
Sted: Sentralen – Hvelvet, Oslo

Takk for deltakelse på vårt frokostmøte. Innhold fra møtet finner du her:

Last ned Power Point fra frokostmøtet her

Avtaleloven paragraf 36 om urimelige avtalevilkår er kjent og påberopes ofte. Men bestemmelsen har også en mer ukjent «lillebror» som kan være til nytte for deg som jobber med forbrukerjuss. Har du hørt om avtaleloven § 37? Bestemmelsen sier noe om hvordan standardvilkår i forbrukeravtaler skal tolkes, og presiserer at uklare vilkår skal tolkes til fordel for forbrukeren. Avtaleloven § 37 gjennomfører forbrukeravtaledirektivet (direktiv 1993/13), og det finnes flere avgjørelser fra EU-domstolen som utdyper hva som ligger i klarhetskravet.

Standardavtaler finnes på svært mange forbrukerområder. Forbrukere inngår for eksempel forsikringsavtaler, leasingavtaler, leieavtaler, avtaler for bruk av bankkonto, kjøp av pakkereiser osv. Disse avtalene er ofte utformet av den som tilbyr varen eller tjenesten – uten at forbrukeren har annet valg enn å signere for å kunne få produktet eller tjenesten. Hvordan skal slike standardavtaler tolkes? Hva skjer når vilkårene i slike avtaler er uklare? Og hvilken betydning har EØS-retten i denne sammenheng? Befinner vi oss i dag i en EØS-rettslig blindsone?

I dette frokostmøtet ser vi nærmere på EØS-rettens klarhetskrav og hvilken betydning det har for tolkningen av standardvilkår i forbrukerhold. Her får du en nyttig innføring i hvordan urimelige standardvilkår kan utfordres på EØS-rettslig grunnlag.

Presentasjoner fra advokatene i Forbrukerrådet og advokat, PhD og partner i Lund & Co, Hilde K. Ellingsen.

EUflagg.foto
Foto: Colourbox
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker