Strøm

Frykter forbrukerfiendtlig strømabonnement

1. mars, 2018

Norges vassdrags- og energidirektorat vil endre strømforbruket vårt for å minske behovet for investeringer i strømnettet. Dessverre er den foreslåtte løsningen svært lite forbrukervennlig og vil ramme de mest sårbare forbrukerne.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at det må investeres 140 milliarder kroner i strømnettet frem mot 2025. For å redusere investeringen og begrense nettleien, foreslår direktoratet en løsning der du inngår et tolv måneders abonnement for hvor mye strøm du kan bruke til enhver tid. Hvis du går over grensen, må du betale en betydelig overpris.

Forbrukerrådet er ikke overbevist om at dette er en hensiktsmessig løsning for å begrense belastningen på strømnettet.

– Forslaget vil gjøre det svært komplisert å være strømkunde og slår uheldig ut for forbrukere i sårbare situasjoner. Vi er overbevist om at en frivillig ordning med positive virkemidler vil være mer forbrukervennlig og effektiv, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Kraftlinje.foto

I høringssvaret til NVE peker Forbrukerrådet på flere svakheter ved forslaget;

1. Abonnementsløsningen er unødvendig komplisert

En forutsetning for abonnementsløsningen er at vi gjetter strømforbruket et år frem i tid. Dette er en vanskelig øvelse med mange usikre faktorer. Hvor kald blir neste vinter? Hvordan er familiesituasjonen fremover? Og hvordan påvirker kjøp av elbil strømforbruket i husholdningen?

Med en binding på 12 måneder kan også abonnementsløsningen forsinke overgangen fra fossilt brennstoff til mer miljøvennlige, elektriske løsninger, for eksempel innen transport og oppvarming.

2. Rammer forbrukere i sårbare situasjoner

Mange kan i liten grad styre strømforbruket sitt. Småbarnsfamilier vil for eksempel ha utfordringer med å endre sitt forbruksmønster på enkelte tidspunkter. En leietaker vil også måtte forholde seg til det eksisterende abonnementet når de tar over en bolig.

En komplisert abonnementsløsning kan også føre til at enkelte vegrer seg for å bruke strøm, som kan føre til redusert livskvalitet.

3. Ingen belønning for å redusere strømforbruket

Forbrukerrådet tror en mer frivillig ordning, hvor redusert strømbruk premieres, vil føre til at flere vil redusere forbruket når belastningen på strømnettet er stor. Statnett har for eksempel en frivillig ordning der de sender ut melding til ulike bedrifter og såkalte storkunder, hvor de ber dem trappe ned strømbruket for en periode. Frankrike har også en liknende ordning hvor forbrukere kan delta.

– Vi deler NVEs bekymring over økende nettleie og ser også behovet for å jevne ut forbrukstoppene, samtidig tror vi ikke den foreslåtte løsningen er veien å gå, til det er løsningen for komplisert og lite fleksibel. Vi anbefaler at NVE  trekker forslaget, og heller vurderer mer frivillige ordninger som vektlegger gulrot fremfor pisk, sier Randi Flesland.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel