Forbrukerrådet har hentet inn ferske tall på hvor mye kommunene tar betalt av folk som søker om byggetillatelse. Ulikhetene er store og uforståelige, mener interesseorganisasjonen.

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og forteller at kommunene ikke har adgang til å kreve et høyere gebyr, enn at det dekker kommunenes kostnader med å behandle byggesøknadene.

– Det gjør meg skeptisk til prisutviklingen i for eksempel Nittedal. For to år siden var det dyrest i landet å søke om lov til å bygge enebolig der. Da kostet det nesten 60 000 kroner. Nå er prisen redusert med mer enn 20 000 kroner. Da må de ha tatt for mye i 2017?

En annen kommune som har kuttet kraftig, er Oslo, opplyser Vie. Der er nå gebyret på 20 000 kroner, hvilket er et kutt på nesten en tredel.

– Hvordan kan de da hevde at de hele tiden kun har tatt betalt for faktiske utgifter? Det er rett og slett lite sannsynlig at kostnadene plutselig skulle synke så mye.

Fagdirektøren understreker at Forbrukerrådet selvsagt setter pris på at kommunene reduserer byggesaksgebyrene, men mener at så store endringer kan gi mistanke om dårlig kontroll.

Foto: John Trygve Tollefsen

Bruker dobbelt så lang tid på samme oppgave

Hvor lang tid en kommune bruker på å behandle en søknad, varierer også mye. Her kan naturlige årsaker føre til noe forskjell mellom kommunene, men Vie reagerer på at det er såpass mange timer mellom raskest og tregest i klassen. Oppegård bruker for eksempel 36 timer på å behandle en søknad. Det er dobbelt så mange som de 18 timene Sandnes trenger til samme oppgave

– Det virker urimelig at en kommune bruker dobbelt så lang tid på samme oppgave som andre. Byggesaksgebyr er kanskje den jobben som er aller mest sammenlignbar fra kommune til kommune, så her må det være noe å lære for dem som bruker lengst tid.

Forbrukerrådet har forventninger til at den nye kommuneloven vil sikre riktigere gebyrer og effektiv behandling. Videre at en del av løsningen må være å jobbe for enklere søknadsprosess med brukervennlige digitale løsninger.

Det vil være besparende både når det gjelder tid, frustrasjoner og kroner, mener Forbrukerrådet, som testet søknadsskjemaet i fjor. Resultatet var heller nedslående, og forhåpentligvis vil Direktoratet for byggkvalitet få fortgang i å gi innbyggerne en løsning det går an å forstå, sier Anne Kristin vie i Forbrukerrådet.

De dyreste kommunene

Forbrukerrådet har fulgt utviklingen i gebyrene til de 30 kommunene som var dyrest i 2017. Vi har sett gebyret for å søke om å bygge et hus på 200 kvadratmeter, og har brukt tall fra kommunenes budsjett for 2019. Dersom din kommune ikke er blant disse, kan du sjekke regnskapstallene den har rapportert inn for 2018.

Kommune Gebyr 2019 Økning siden 2017 Timepris Antall timer
Røyken 43300 -6,1 1100 39
Lørenskog* 39000 1,8 1800 22
Sørum 38950 2,5 1087 36
Nittedal 38600 -35,6 1300 30
Hole 38000 -8 1200 32
Oppegård 37050 2,3 1040 36
Bærum 35100 2,6 1400 25
Enebakk 34190 22 1320 26
Randaberg 34000 0 1200 28
Nesodden 33680 12,3 1290 26
Drammen 33240 15,9 1260 26
Frogn 32610 2,4 1180 28
Hurum 32303 5,9 1230 26
Asker 31320 4,1 1200 26
Ski 31150 5,4 1310 24
Klæbu 30020 6,1 1155 26
Øvre Eiker 30000 0 1180 25
Kongsberg 29900 8 1275 23
Skedsmo 29040 10,3 1160 25
Sande (Vestfold) 28550 2,6 1260 23
Spydeberg 27570 4,7 920 30
Ås 26750 5 1030 26
Våler (Østfold) 26630 5,3 730 36
Fet 26500 5,2 22
Lier 26480 5,5 1140 23
Lillehammer 25950 5,5 22
Notodden* 25000 -2,3 1000 25
Sandnes 24000 -17,2 1370 18
Ringerike 22000 0 1100 20
Oslo 20936 -28,9 18

* Tall fra 2018. Gebyr for 2019 var ikke publisert da nettsidene ble sjekket 18. februar.

Pressefoto

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker