Økonomi

Full seier for Olga-svindlet i Høyesterett 

14. september, 2022

Kvinnen som ble Olga-svindlet for 140.000 kroner vant Høyesterettssaken mot Sparebank 1. Med det kan mange svindelofre i Norge puste lettet ut. 

– Dette vil lette livssituasjonen for svært mange svindelofre i Norge. Med denne dommen stadfester Høyesterett at banken ikke kan lempe ansvaret over på forbruker når de utsettes for kynisk og profesjonell svindel, sier juridisk direktør i Forbrukerrådet, Tone Molvær Berset.   

Saken omhandlet en kvinne i 70- årene som ble utsatt for såkalt Olga-svindel. Metoden går ut på at svindlere systematisk ringer kvinner med navn som er vanligere for eldre generasjoner av kvinner – som Olga, Kari og Gerd – for å svindle dem til å gi fra seg sikkerhetsopplysninger og bankID . Deretter tapper svindlerne kontoer for penger.  

– I dette tilfellet utga svindlerne seg for å være ansatte i kvinnens bank. Hun har handlet i den tro at hun snakket med banken sin da hun ga fra seg sikkerhetsopplysninger, men endte altså opp med å bli frastjålet 140.000 kroner, sier Berset.  

Juridisk direktør Tone Berset på Operataket.Foto
Foto: Forbrukerrådet

Banken har ansvaret 

Som hovedregel er banken ansvarlig dersom en konto tømmes uten at kunden har gjort det selv. Banken har likevel mulighet til å plassere hele eller deler av ansvaret over på kunden dersom kunden har handlet kritikkverdig. I denne saken mente Sparebank 1 at kunden hadde opptrådt på en måte som gjorde at hun selv måtte dekke tapet. Det var verken kunden eller Forbrukerrådet enig i. 

Saken ble først behandlet i Finansklagenemnda, som kom frem til at Sparebank1 Østlandet skulle dekke tapet for kvinnen. Banken valgte å ikke følge nemdas avgjørelse, dermed gikk saken rettens vei.   

– Etter en svært lang prosess som gikk helt til Høyesterett, er det nå avgjort at banken må dekke svindelofferets tap. Høyesterett påpeker at banken står i en situasjon hvor de lett kan dekke dette tapet, i motsetning til enkeltforbrukeren som her ville lidt et stort økonomisk tap, sier Berset. 

Forbrukerrådet gikk inn som partshjelper i saken, som i dag fikk sitt punktum. Dommen sier tydelig at dersom en kunde får kontoen tømt av svindlere, må banken ta sin del av ansvaret. 

– Vi har hele tiden ment at banken, ifølge loven, skal bære ansvaret for situasjoner som dette. Vi er derfor svært godt fornøyde med at Høyesterett nå stadfester dette, sier Berset. 

Av stor betydning 

Seien er av stor betydning for norske svindelutsatte. Det er flere uheldige forbrukere som står i samme situasjon som kvinnen i denne saken, og flere saker er satt på vent til utfallet var klart. 

– De vil nå kunne få behandlet sine saker, og få sine svindeltap dekket. Nå må banken legge denne dommen til grunn når de behandler slike saker, og svindelofrene kan ikke holdes ansvarlige for den kriminelle handlingen de er utsatt for. Dette vil lette livssituasjonen for mange svindelutsatte nordmenn, sier Berset.  

Nå forventer hun at banken gjør opp med svindelofferet raskt.

– Vi oppfordrer også bankene til å gå igjennom de Olga-sakene de har liggende – med denne dommen i tankene. 

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel Hør vår podcast

Relaterte saker