Siste nytt

Full seier til forbruker i Høyesterett

1. juli, 2022

Høyesterett har enstemmig bestemt at Aksept Eiendomsmegling og Tryg Forsikring må betale erstatning til forbruker Tom Næss etter en leilighetshandel i 2016. Dommen slår fast at eiendomsmegler skal være nøytral part og ikke aktiv deltaker for selger under en budrunde.

Saken handlet om hvorvidt en eiendomsmegler har plikt til å opplyse kjøper om at et bud er akseptert innen fristen eller om megler kunne overse denne i påvente av et forventet høyere bud.

– Det er en stor seier for boligkjøpere at Høyesterett nå har slått fast at eiendomsmegler gjennom sin rolle må være uavhengig av oppdragsgiver når budrunden pågår. Frister og informasjonsplikt må gjelde, ellers kan megler bli erstatningspliktig slår juridisk direktør i Forbrukerrådet, Tone Molvær Berset, fast.

Forbrukerrådet på kjøpers side

Forbrukerrådet engasjerte seg og gikk inn med et støtteskriv i saken for å sikre en rettslig vurdering av de viktige sidene ved eiendomsmegling som denne saken belyser. Forbrukerrådets juridiske direktør berømmer Næss for å ha holdt ut i prinsipp-kampen, som har tatt mange år.

– Det har blitt en lang vei mot å få bekreftet det Tom Næss har hevdet hele veien. Heldigvis har han stått i det, og selv om det etter over seks år er hans seier, er det også en seier for så mange flere forbrukere enn ham, smiler Molvær Berset.

Tom Næss (nr. 3 f.v.) i Høyesterett med sin advokat, Hans Augun Parmann fra Wiersholm. Forbrukerrådets Ingrid S. Kvålen og Olav Kasland på flankene.

Ga ikke beskjed om aksept

Det var i januar 2016 at Næss var i en budrunde om en leilighet i Oslo. Da budfristen nærmet seg ringte megler for det Næss trodde var en bekreftelse på at budet var akseptert, men i stedet ble det en samtale der megler fikk tiden til å gå til et nytt bud kom inn – etter at fristen til Næss var gått ut. Kort før hadde selger overfor megler gitt aksept for budet fra Næss og takket nei til et høyere bud, fordi denne budgiver ville at budet skulle være hemmelig.

Meglers advokat hevdet i Høyesterett at det å oppnå høyest mulig pris for selger er en eiendomsmeglers jobb, uavhengig av frister gitt i budrunden. Næss’ advokat hevdet at budrunden er avhengig av meglers nøytralitet og at spilleregler må følges. Derfor skulle selgers aksept vært formidlet til Næss i samtalen før fristen gikk ut.

At det ble en erstatningssak er fordi megler fikk Næss med i budrunden videre, slik at han til slutt vant med et bud 150.000 kroner høyere enn det budet som var akseptert ved fristens utløp – en aksept megler altså ikke videreformidlet til Næss.

Dommen klargjør ansvar

Tone Molvær Berset er glad for en enstemmig og entydig dom.

– Det er viktig å plassere ansvaret der det hører hjemme – på den profesjonelle mellommannen som skal ivareta både selgers og kjøpers interesser ved en boligomsetning. Vi mener dommen er egnet til å bevisstgjøre eiendomsmeglere på at de har et ansvar overfor både selger og kjøper i en budgivningsprosess, sier hun og avslutter:

– Dette vil føre til at vi kan ha tillit til at eiendomsmegler er en nøytral mellommann som sørger for boligomsetningen skjer på en betryggende måte. Og nå har vi en høyesterettsdom som også sikrer at feil blir kompensert dersom det skulle oppstå.

Les hele dommen hos NORGES HØYESTERETT (ekstern lenke)

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker