Siste nytt

God matomsorg er nøkkelen til matlyst i eldreomsorgen

10. oktober, 2017

I dag mottar Gloppen Omsorgssenter i Sogn og Fjordane prisen Gylne måltidsøyeblikk 2017 for fremragende mattilbud for hjemmeboende eldre. Det er tredje året på rad at prisen blir utdelt. I år deles den ut av Landbruks- og matdepartementet, Forbrukerrådet og Pårørendeaksjonen.

Omsorgssenteret er på topp når det gjelder matomsorg. Hver dag kan brukerne velge mellom to middagsretter. Maten blir til i tett dialogen mellom brukere, hjemmesykepleier, frivillige og kjøkkenet. I tillegg har Gloppen omsorgssenter et ekstra fokus på sesongvarer og mattradisjoner fra området, slik at det også er får-i-kål sesong for de som får mat levert hjem. I tillegg er tjenesten rimelig for brukerne.

En årlig markering

Utdelingen av prisen Gylne måltidsøyeblikk har blitt en årlig markering av gode initiativ knyttet til matomsorg for eldre på institusjon rundt om i landet.
Bakgrunnen for prisen var rapporten «Appetitt på livet» som Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet skrev i 2015. I den ble søkelyset satt på mat og måltider til eldre på sykehjem. Bekymringen var at 20-60 prosentene av eldre som mottok kommunale tjenester var underernærte eller i en ernæringsmessig risikosone (tall fra Helsedirektoratet) og vi ønsket å løfte frem gode eksempler fra ulike steder i landet. Det bærer nå frukter.

Penger kan ikke erstatte initiativ

Det er store forskjeller i hvor mye hver kommune bruker på mat til de eldre. I en undersøkelse vi gjorde i 2015 fant vi et spenn mellom 42 kroner til 167 kroner mellom kommunene. Konkurransen Gylne måltidsøyeblikk har avdekket at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom pris og kvalitet.
I Åfjord i Sør-Trøndelag går for eksempel mat som en rød tråd gjennom hele dagen. De vant fylkespris for god matomsorg på sykehjemmet i 2015. De kunne fortelle at de ikke nødvendigvis hadde så mye mer enn de andre, men at det forsøkte å gjøre mest mulig ut av det de har av ressurser. Dagens vinner ligger heller ikke i toppsjiktet når det gjelder kostnader til tjenesten.
Det handler om god ledelse, dyktige fagfolk, gode systemer og rutiner. Målet bør være å vekke appetitten gjennom duft, smak og hyggelige omgivelser som skaper gode måltidsopplevelser. Helheten rundt måltidet er derfor viktig.

Vinnere. med.kake.Foto

Positive resultater

Ved forrige kommunevalg gikk Forbrukerrådet sammen med 19 andre organisasjoner med krav om egen mat- og måltidspolitikk for eldreomsorgen med vekt på individuelle ønsker, behov for både brukere og pårørende. Det ble fulgt opp med et brev til alle landets kommuner etter valget, hvor vi minnet dem om valgløftene og ba om at kommunene innførte en god mat- og måltidspolitikk. Det virker.

Kommunal Rapport (6. april 2017) har gjort en gjennomgang av hvor mange kommuner som hadde fulgt kravene våre. Den kan fortelle om kommunale måltider i endring med flere måltid og seinere middag. I Siljan var kake erstattet med skikkelig lunsj og i Nissedal hadde de flyttet middagen tre timer.
Arbeidet for bedre matomsorg for eldre ble også med i nyttårstalen til statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har engasjert seg.

Helseministeren må øve press

Selv om det har vært økende interesse for mattilbudet på sykehjemmene rundt om i landet, er det likevel en lang vei å gå. Vi har nylig undersøkt måltidsrytmen på sykehjemmene rundt om i kommunene. De fleste av oss ser det som en selvfølge å bestemme når du skal spise, slik er det ikke når du blir avhengig av hjelp. I dag er det vanlig at vi spiser middag etter klokka fire når man er ferdig på jobb, men på sykehjemmene er det altfor mange som får middag klokka halv to eller tidligere. Halvparten av landets sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom siste kveldsmåltid og første måltid neste morgen. Det går ut over livskvalitet og helse og er stikk i strid med retningslinjene som er gitt av Helsedirektoratet.
Tjenesten er der for brukerne og må innrettes deretter. Vi håper at helseminister Bent Høie fortsetter å løfte fokuset på matomsorg for eldre, men politikerne i kommune-Norge har fortsatt hovedansvaret for at matomsorgen er god.

Eldre har rett til et mat- og måltidstilbud som opprettholder livskvaliteten og gir appetitt på livet. Til sjuende og sist er dette noe som angår oss alle.

Abonner på vårt nyhetsvarsel