Mat

Halvparten av barn og unge i alderen 10 –18 år drikker energidrikk

19. september, 2018

I Forbrukerrådets nye undersøkelse svarer halvparten av barn og unge at det hender de drikker energidrikk. Nær halvparten av disse igjen sier de har opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter, som følge av energidrikk.

Energidrikk drikkes for å holde seg våken i forbindelse med skolearbeid, men også når de er sammen med venner. Fire av ti barn mellom 10–15 år oppgir at de drikker energidrikk fordi vennene deres gjør det. Hele 16 prosent av de i alderen 10–12 år oppgir reklame som årsak til at de drikker energidrikk. Blant unge mellom 15–18 år har fire av ti prøvd å blande energidrikk med alkohol.

– Dette viser en bekymringsfull utvikling. Energidrikk er blitt en del av kostholdet til enda flere barn og unge, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Både gutter og jenter er med på trenden. Mens 54 prosent av guttene sier de drikker energidrikk, oppgir 41 prosent av jentene at de gjør det samme. Økningen i andelen som drikker energidrikk fra 2015 til 2018 er like stor for begge kjønn (13 prosentpoeng).

På under tre år har andelen barn og unge som drikker energidrikk økt betydelig, og mest blant de som er yngre enn 16 år, sammenlignet med undersøkelsen som Forbrukerrådet fikk gjennomført for tre år siden:

  • 10–12 år: økning fra 8 prosent til 19 prosent
  • 13–15 år: økning fra 32 prosent til 53 prosent
  • 16–18 år: økning fra 62 prosent til 70 prosent

På grunn av skadevirkningene som denne typen leskedrikker kan ha, mener Forbrukerrådet at barn og unge bør beskyttes gjennom et forbud i salg til mindreårige.

– Barn og unge er i en sårbar fase av livet, både fysisk, mentalt og sosialt. Da er det ekstra urovekkende at det er blitt helt normalt å drikke industrielt designede leskedrikker med sentralstimulerende stoffer som er forbundet med helserisiko, sier Instefjord.

Produktene inneholder i tillegg til koffein (som regel 320 mg/l eller høyere) flere stimulerende stoffer (ginseng, guarana, taurin, etc.) som virker sammen. Fordi de inntas kalde som leskedrikk, og med kullsyre som øker hastigheten på koffeinopptaket i blodet, er de forbundet med større risiko enn kaffe.

Bivirkninger bekymrer

I Forbrukerrådets undersøkelse ble deltakerne spurt om erfaring med 11 forskjellige bivirkninger basert på rapporterte bivirkninger i forskningslitteraturen. Dette er bivirkninger som på sikt kan føre til mer alvorlige helseplager.

– Det er også alvorlig at nær halvparten av de som drikker energidrikk, sier at de har opplevd bivirkninger. Mest vanlig er plutselig energifall, søvnforstyrrelser, men også skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter.

  • 22 prosent har opplevd høy energi, med påfølgende plutselig fall i energi.
  • Nær en av fem (17 prosent) har opplevd søvnforstyrrelser.
  • Over ti prosent sier de har opplevd skjelving, hjertebank, hyperaktivitet og hodepine.
  • Konsentrasjonsvansker, nervøsitet, kvalme/oppkast, brystsmerter og nedstemthet er rapportert av 3–8 prosent av deltakerne.

Aldersgrense vil være målrettet og effektivt

Forbrukerrådet mener det er nødvendig å gjøre noe når energidrikk er blitt en del av kostholdet til enda flere barn og unge.

– Innføring av lovpålagt aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak, som flere andre land har innført, eller vurderer å innføre. Instefjord mener det er bra at folkehelseminister Åse Michaelsen har initiativ på dette området.

– Flere butikker og kjeder rapporterer om frivillig innføring av aldersgrense. Det er mye forvirring om aldersgrense nå. Ulike butikker oppgir ulike aldersgrenser. Vi håper også dagligvarekjedene ville se positivt på en aldersgrense som vil sikre konkurranse på like vilkår, avslutter Instefjord.

Intervju?

Gunstein Instefjord
Fagdirektør for handel
tlf: 905 96 780

Høyoppløselig foto av Gunstein Instefjord 

[hvit-knapp]Last ned rapport[/hvit-knapp]

Abonner på vårt nyhetsvarsel