Bolig

Helps nye vilkår gjør bolighandelen mindre trygg

14. oktober, 2019

En liten endring i vilkårene for boligkjøperforsikring fra Help og IF gjør bolighandelen mindre trygg for kjøperne. 

Forbrukere risikerer fremover å måtte ta en stor del av regningen selv når de oppdager feil som gir krav mot forrige boligeier når de har kjøpt boligkjøperforsikring.

Tidligere dekket begge selskaper nødvendige kostnader for å dokumentere feil når kjøper fremmer en klage i Eierskiftenemnda eller i retten. Men tidligere i år endret selskapene vilkårene for kjøp av boligkjøpsforsikring. De dekker nå bare en begrenset del av kostnadene til nødvendige fagkyndigvurderinger.

– Den nye beløpsgrensen til Help boligkjøperforsikring på 30 000 kroner er urealistisk lav. Selv om forbrukere fremdeles er forsikret mot utgifter til advokat, risikerer de å måtte betale en stor del selv av den endelige kostnad, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Nettsiden til help.Foto

– Vi vet fra rettspraksis at det fort kan dreie seg om mellom 70 000 og 270 000 kroner å dekke utgifter til fagkyndige, sier Blyverket.

– Det koster mye å dokumentere for eksempel feil knyttet til drenering og grunnforhold, tak som lekker eller råteskader. Fremover må forsikringskjøpere ta høyde for selv å bekoste store deler av dokumentasjonen som er påkrevet for å fremme en sak i Eierskiftenemnda eller i retten.

– Nå opplever vi at Help utnytter at det er vanskelig å forstå hvor mye en boligkonflikt kan komme til å koste før man står midt oppi en slik konflikt. Oppdager forbrukeren en skade på boligen som er dyr å dokumentere, vil det kun være kjøpere som har økonomi til å ta regningen selv, som kan vise muskler på nivå med selgersiden i en tvist, sier Blyverket.

Etterlyser debatt

Ny avhendingslov som ble vedtatt i mai i år, er et stort skritt i retning av mer opplyst bolighandel. Forsikring vil fortsatt være viktig i boligmarkedet, selv om vi med en ny avhendingslov trolig vil få færre konflikter.

– Forsikringsselskapene må kommunisere godt med forbrukerne at det fortsatt vil være behov for forsikring og dokumentasjon for å bevise kravet.

Blyverket etterlyser en diskusjon om hvordan forsikringsselskaper håndterer dette markedet.

– Det er grunn til å spørre hvor mye boligkjøpere får ut av å skrive under på en boligkjøperforsikring. Forbrukere må vite at de tar en kalkulert risiko.

Liten informasjon å hente hos Help

Til tross for at forbrukerne må ut med en svært mye større del av regningen enn før, kommuniserer Help i liten grad om dette til forbrukerne. På eget nettsted reklamerer de tvert imot slik om sin vanligste boligkjøperforsikring:

«Med boligkjøperforsikring trenger du verken tenke på hvor mange advokattimer du bruker, eller hvor mye det koster med nødvendig skadedokumentasjon. Har du en sak, sørger advokaten din hos oss for at den blir løst til ditt beste.»

Forbrukerrådet gav i 2017 ut rapporten «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring». I rapporten sier HELP at selskapet er et idealistisk prosjekt som skal jevne ut en ubalanse mellom kjøper og selger i kontraktsforholdet og møte behovet for økt beskyttelse av kjøperne (s. 142).

Forbrukerrådet hadde et bilateralt møte med Help 5. september, der det var anledning til å ta opp disse endringene. Der ble det ikke sagt noe om endringen i vilkårene.

Heller ikke helt trygg med IF

Forbrukere kan ikke sikre seg ved å bytte til boligkjøperforsikring fra IF. Dette selskapet endret også sine forsikringsvilkår tidligere i år, og har inntatt en beløpsmessig begrensning av kostnader til fagkyndigvurderinger av mangelen eller avviket på 40 000,-.

IF opplyser om begrensningen på sitt nettsted, men det er mer uklart hva IF faktisk dekker. De opplyser ikke om hvorvidt begrensningen kun gjelder skriftlige rapporter, eller om det også omfatter utgifter til å betale for sakkyndige ved en eventuell rettssak.

Abonner på vårt nyhetsvarsel