Bolig

Modernisering av bruktboligloven: – En etterlengtet forbrukerseier

16. mai, 2019

Stortinget vedtok i dag modernisering av loven som regulerer markedet for bruktbolig. – Vi vil se et mer opplyst boligmarked. Det vil komme både kjøper og selger til gode, sier Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket.

Flertallet på Stortinget følger i dag opp Regjeringens innstilling til ny avhendingslov som regulerer kjøp og salg av bolig. Boligmarkedet er et av de mest konfliktfylte forbrukerområdene, og svært mange boligsaker havner i dag i domstolene. De nye reglene vil balansere ut forholdet mellom kjøper og selger, i tråd med Forbrukerrådets ønsker.

I det store og hele er Forbrukertilsynet, Norsk Takst, Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendomsmeglerforbund og en rekke andre profesjonelle aktører i bransjen enige med Forbrukerrådet om moderniseringen av loven.

– Dette er en etterlengtet forbrukerseier, som mange skal ha æren for. Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har vi vært pådriver for dette, sier forbrukerdirektøren.

Inger Lise Blyverket

For to år siden foreslo Stortinget seks tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i bolighandelen (innst. 477 (2016-2017), som i stor grad bygget på Forbrukerrådets krav. Det var den daværende familie- og kulturkomiteen, representert ved Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad, som fremmet forslaget.

– I dag opplever vi at Stortinget har bidratt til å få på plass et endelig, godt resultat, sier Blyverket.

Informasjon er nøkkelen

– Selve nøkkelen til et mindre konfliktfylt boligmarked er at det ikke lenger vil tjene noen å holde tilbake informasjon om boligen. I dag kan selger tjene på å legge frem så lite informasjon som mulig. Det er svært viktig at selger ikke lenger skal ha mulighet til å ta «solgt som den er»-forbehold.

Forbrukerdirektøren er også skeptisk til kritikken om at det blir vanskeligere å selge boliger fremover.

– Boligselgere vil pålegges å legge frem informasjon, slik at bygningssakkyndig kan avdekke skjulte feil før salget, ikke etterpå. Takstmenn og tilstandsrapporter blir offentlig regulert, slik at flere feil ved boligen kan oppdages før. Loven innebærer også økte krav til både takstrapporter og bygningssakkyndige som skal lage takstrapportene.

Balanse mellom kjøper og selger

Begge parter i boligsalget får et viktig ansvar fremover. På den ene siden vil selgere få en opplysningsplikt, men også god hjelp av autoriserte og kompetente takstmenn til å avdekke feil i en offentlig regulert tilstandsrapport. Det vil fortsatt være mulig å forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring, slik som det er i dag.

På den andre siden får kjøper ansvar for å sette seg inn i all informasjon om boligen og kan ikke klage på feil som man kunne forvente eller som er opplyst om i salgspapirene, inkludert tilstandsrapporten.

– Moderniseringen av lovverket vil føre til et mer balansert boligmarked, og gi trygghet til forbrukere på begge sider av bordet om at mange feil er avdekket før salg, sier Blyverket.

Tre grunner til tryggere bolighandel med ny lov:

  1. Selgere pålegges å legge frem informasjon, slik at bygningssakkyndig kan avdekke skjulte feil før salget, ikke etterpå. I dag tjener selger på å legge frem så lite informasjon som mulig. Derfor må ikke selger ha mulighet til å ta «solgt som den er»-forbehold.
  2. Med lovendring blir takstmenn og tilstandsrapporter offentlig regulert, slik at flere feil ved boligen kan oppdages før.
  3. Det skal mindre til før noe er en mangel. Terskelen vil bli lavere for at du kan kreve erstatning. Det er likevel ikke slik at boligkjøpere fremover kan påberope seg mangler og få prisavslag uten videre, slik noen hevder. Det skal gjøres en selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere.
Abonner på vårt nyhetsvarsel