Økonomi

Hvorfor kan ikke DNB hvis Alfred Berg kan?

16. mars, 2016

I år vant verdipapirfondet Alfred Berg Gambak kategorien «norske aksjer» i Morningstar Fund Awards. På samme børs oppnår dette fondet fire ganger høyere andel aktiv forvaltning enn verdipapirfondet DNB Norge.

Forvalterne forteller til Finansavisen den 9. mars at fondet normalt har en såkalt active share (aktiv forvaltning) på 60 prosent.

Aktiv eller passiv?

Et fond med en aktiv forvaltet andel tilsvarende 100 prosent, har ingen ting felles med referanseindeksen, mens et fond på null prosent active share er identisk med denne indeksen. Men selv ikke fondene som både bestreber seg på å etterlikne referanseindeksens sammensetning og markedsfører seg som et indeksfond, kommer ned i 0 prosent active share over tid.

Financial work.

Foto: Colourbox

KLP som har lengst historie med passivt forvaltede fond i Norge, har active share på 4 prosent i verdipapirfondet KLP AksjeNorges indeks i perioden 2004–2014.

Alfred Berg var også nominert i kategorien «norske aksjer» med et annet fond, som de selv stempler som et fond forvaltet med lav active share. Nærmere bestemt er det verdipapirfondet Alfred Berg Norge Classic, som normalt bare har en active share på 30 prosent, og derfor også et lavere forvaltningsgebyr (1,2 prosent årlig).

En av fem i skapet

Morningstar publiserte i begynnelsen av mars 2016 en analyse hvor ratingselskapet konkluderer med at ett av fem aktivt forvaltede fond i Europa er å anse som skapindeksfond. I rapporten «Active Share in European Equity Funds» benytter Morningstar en grenseverdi på 60 prosent i active share som definisjon på hva som er passivt forvaltet, og hva som er aktivt forvaltet.

Til sammenlikning har fondet som vi har varslet søksmål mot, verdipapirfondet DNB Norge, en gjennomsnittlig active share på 15 prosent de siste ti årene og andelen var nede i 9 prosent i 2011.

DNB Asset Management avstår fra å erkjenne at dette er en så lav andel at det bryter med løftet til kundene om aktiv forvaltning. Dette er forhold som vi ønsker rettslig avklart.

Børsen for liten?

Videre er det verdt å merke seg at DNB i et svar til Forbrukerrådet argumenterer med at Oslo Børs er en liten børs, med så få noterte aksjer at det er vanskelig å oppnå en høy active share. Det problemet synes forvalterne i Alfred Berg Gambak å ha kommet seg rundt når de på samme børs oppnår fire ganger høyere andel aktiv forvaltning enn verdipapirfondet DNB Norge.

For ordens skyld: Alfred Berg Gambak og Verdipapirfondet DNB Norge bruker den samme referanseindeksen, OSEFX.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen.Foto

Jorge Jensen

Fagdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel