Mat

Ikke strenge nok regler for markedsføring mot barn

29. november, 2017

Tines bottle flip-konkurranse for is-te er ikke rettet mot barn, konkluderer Matbransjens Faglige utvalg, Dette viser at retningslinjene ikke fungerer, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet klagde tidligere i år inn Tine til Matbransjens Faglige utvalg (MFU) for brudd på retningslinjene i markedsføringen av is-te. Nå foreligger vedtaket fra utvalget. I følge MFU er verken produktet eller markedsføringen rettet mot barn, og dermed ikke i strid med retningslinjene.

– Nok en gang slipper produsenten unna med å peke på at kampanjen er rettet mot ungdom over 16 år. Hvis Tine mener alvor med å ikke treffe barn, kunne de for eksempel la være å bruke filmene hvor barn i 11-12 års alder deltar, sier fagdirektør Gunstein Instefjord.

– Dagens selvregulering er opplagt ikke tilstrekkelig for å sikre barn og ungdom mot markedsføring av usunn mat og drikke, spesielt i sosiale medier. Enten må retningslinjene strammes inn, ellers så bør helseministeren få på plass egnet regulering.

Tre flasker med Is-te.foto

Det fremgår av retningslinjene at matbransjen ikke skal rette markedsføring mot barn under 13 år, og skal vise aktsomhet mot ungdom.

Vanskelig å nå frem

Forbrukerrådet har tidligere klagd inn Litago, Coca Cola og flere frokostblandinger uten å få medhold. MFU har funnet at markedsføringen ikke er «særskilt» rettet mot barn, og dermed ikke i strid med retningslinjene.

– Når det ikke vurderes i hvilken grad barn faktisk eksponeres for og engasjeres av markedsføringen, skal det svært mye til for å nå frem med klager. Det hjelper ikke at den tenkte målgruppen for reklamen er eldre, når det er barna den treffer sier Gunstein Instefjord.

– Dette ser vi ikke minst i bottle flip-konkurransen, hvor barn godt under 15 år deltar i filmene som er sendt inn. Det var også mye engasjement fra barn mellom 13 og 15 år på Tines Facebook-profil.

Markedsføringen skal vise aktsomhet mot ungdom, men utvalget har ennå ikkeavklart hva det betyr. Forbrukerrådet mener det må settes en aldersgrense for markedsføring av usunne produkter mot på 16 år.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Om MFU

MFU er mat og drikkevarebransjens egen selvreguleringsordning for å håndheve retningslinjer for markedsføring av visse typer mat og drikke mot rettet mot barn og unge.

Pressebilder

Flasker med is-te (Foto: Forbrukerrådet)

Fagdirektør Gunstein Instefjord (Foto: Kjell Håkon Larsen)

Abonner på vårt nyhetsvarsel