Siste nytt

Ja til kvalitet!

10. september, 2021

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at forbrukere ønsker å ta miljøvennlige valg ved å kjøpe holdbare kvalitetsprodukter. Hvorfor stiller vi da ikke strengere krav til produsentene?

Det finnes vel lite som er så irriterende som at produkter du har kjøpt takker for seg etter alt for kort tid. Enda mer irriterende blir det når du tar det med tilbake til butikken og får beskjed om at det ikke går an å reparere – enten på grunn av produktets design, eller på grunn av mangel på deler. En fersk undersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet viser at forbrukere ønsker å ta miljøvennlige valg ved å kjøpe holdbare kvalitetsprodukter, men at det i dag er for vanskelig.  

– Forbrukerperspektivet er langt på vei fraværende i den norske miljø- og klimadebatten. Forbrukerne ønsker å bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, men valgene er enten dyre eller vanskelig tilgjengelig, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. 

Å måtte bytte ut en relativt ny vaskemaskin, mobil eller TV er langt ifra bærekraftig. Miljøet blir definitivt skadelidende, og forbrukerne naturlig nok irritert. Forbrukerrådet jobber for å få på plass strengere krav til produsentene, slik at lavkvalitetsprodukter som går i stykker ikke lenger får havne i norske hjem.

– Dette er det vi bør diskutere når vi skal ha med forbrukerne på en grønn omstilling. Dagens miljødebatt bidrar dessverre i liten grad til å hjelpe forbrukerne. Skal vi nå bærekraftsmålene nytter det ikke å tillate produkter som er laget for å gå i stykker etter to år, og som ikke kan repareres. Det må stilles langt strengere krav til holdbarhet og reparasjonsmuligheter. Produkter som ikke kan tas fra hverandre eller repareres er ikke miljøvennlige. Dessuten er det ikke spesielt god forbrukerpolitikk og tilby norske forbrukere varer de må kaste etter alt for kort tid – det vet vi at de synes er veldig frustrerende, forteller direktøren. 

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.Foto
Foto: Forbrukerrådet

Informasjon: Nøkkelen til bærekraftige valg

I tillegg til strengere krav til produkter jobber Forbrukerrådet for at forbrukere skal få god og korrekt informasjon om ting som levetid og reparerbarhet før de kjøper en vare. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta de miljøvennlige valgene de ønsker. Mangel på informasjon gjør det på sin side i praksis umulig for forbrukere å ta gode valg når det gjelder miljøvennlighet og kvalitet.

– Forbrukerne synes det er veldig vanskelig å vite hva som er det mest bærekraftige valget. I vår undersøkelse er det de færreste som oppgir å ha fått tilstrekkelig informasjon om levetid, muligheter for reparasjon og miljøvennlighet når de har skulle kjøpe seg noe nytt, sier Blyverket.

Samtidig ser vi at de samme kriteriene er viktigere for folk enn for eksempel pris og merke. Med andre ord ønsker forbrukerne å kjøpe bærekraftige kvalitetsprodukter, men hindres av dårlig informasjon.

– Forbrukerne må få informasjon om kvalitet, holdbarhet og muligheter for reparasjon i kjøpsøyeblikket! Den eneste informasjonen vi har i dag er den som står på esken – og den er i de fleste tilfeller langt ifra god nok. Her må produsentene pålegges å gi oss mer og bedre informasjon enn det de må i dag, sier direktøren.

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at grep må tas for å sikre at norske forbrukere settes i stand til å ta de miljøvennlige valgene de ønsker å ta. Det tror direktøren vil være til glede for både miljøet og forbrukerne. 

– Forbruker har ansvar, men ansvaret for å legge til rette for at det blir enklere å ta gode miljøvalg som forbruker må politikerne ta. Forbruker må med. Ikke bare de som er over gjennomsnittet opptatt av miljø – men også de som er mindre opptatt av det, og som har andre prioriteringer og gjerne lite tid og dårlig råd, avslutter direktøren.

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser blant annet at:

  • Kvalitet og levetid er viktige kjøpskriterier for forbrukere
  • Kun 1 av 4 opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om levetid ved kjøp av TV.
  • Mindretallet av norske forbrukere opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om holdbarhet, levetid og reparasjon før de kjøpte nye produkter.
  • De fleste forbrukere har opplevd feil eller mangler på en rekke produkter

Les hele Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse her.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel