Økonomi

Kaller seg rådgivere, men selger ennå ikke indeksfond

16. mai, 2017

De kaller seg økonomirådgivere, men norske sparebanker og flere andre banker nekter å anbefale fond med lave gebyrer til kundene.

Forbrukerrådet sjekket bankenes vilje til å anbefale kundene aksjefond med lave gebyrer – såkalte indeksfond – fremfor aktive fond med høye gebyrer, basert på salgsoversikt fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Det er lite tillitvekkende av sparebankene ikke en gang å tilby indeksfond. Nordea og Danske Bank har indeksfond i sortimentet, men plasserer åpenbart disse fondene i den mest bortgjemte salgshylla, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet baserer seg på brutto salgstall for aksjefond. Disse gir en indikasjon på i hvilken grad banken anbefaler kundene indeksfond.

Advarer mot dyre avtaler

Forbrukerrådet mener banker slipper for billig unna med å anbefale kundene dyrere avtaler enn nødvendig. Jensen advarer forbrukere mot at høye gebyrer spiser grovt av avkastningen på fondssparingen.

– Du har ingen garanti om mer avkastning når du sparer i et aktivt fond fremfor et indeksfond. Snarere vil gebyrene gjøre dype innhogg i en mulig fremtidig avkastning, sier Jensen.

Aktive fond gir bankene og forvalterne betydelig større gebyrinntekter. Jensen mener dette gir bransjen et stort økonomisk motiv for å selge dyre, aktive fond fremfor rimeligere indeksfond.

KLP og DNB løfter indeksfondssalget

De siste ti årene har utvalget av indeksfond økt kraftig, men vel å merke bare hos enkelte banker. Mens sparebankene tviholder på fond med høye gebyrer, er KLP suverent best. DNB kommer best ut blant storbankene, viser Forbrukerrådets sammenstilling av tall fra VFF.

Indeksfondene utgjør 92 prosent av KLPs salg av aksjefond, og 38 prosent av storbanken DNB sitt salg.

– Det er oppløftende å se at landets største bank nå går foran og viser at lav pris også er en viktig faktor som bør vektlegges når aksjefond anbefales. DNB er klart best av storbankene og har kun indeksfond-spesialisten KLP foran seg på listen, sier Jensen.

Selger kun dyrt

I snitt koster et aksjefond hos en av de nær 80 Eika-sparebankene 28 500 kroner i gebyr over ti år, mot bare 4500 kroner i indeksfondene, forutsatt at 150 000 kroner plasseres. Det utgjør en prisforskjell på 533 prosent.

– Er det i prisbevisste nordmenns interesse å betale femdobbel pris for en tjeneste mot kanskje å få litt mer avkastning? Neppe, mener Jensen.

Stikkprøver fra små sparebanker utenfor disse to kjedene, viser at enkelte banker tilbyr indeksfond, som for eksempel Spareskillingsbanken og Helgeland Sparebank. Forbrukerrådet har ikke tall for dette fondssalget, og har heller ikke innhentet salgstall for Skandiabanken, hvor 17 av 470 fond er indeksfond.

BankBillig Dyrt
KLP92 %8 %
DNB38 %62 %
Handelsbanken11 %89 %
Nordea4 %96 %
Storebrand*4 %96 %
Bien Sparebank (Eika)0 %100 %
Totens sparebank (Eika) 0 % 100%
Hønefoss sparebank (Eika)0 %100 %
Indre Sogn Sparebank (Eika)0 %100 %
Landkreditt Bank0 %100 %
Lofoten sparebank (Eika)0 %100 %
Sandnes Sparebank (Eika)0 %100 %
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold0 %100 %
Sparebank 1 Nord-Norge0 %100 %
Sparebank 1 SMN0 %100 %
Sparebank1 SR-Bank0 %100 %
Sparebank1 Telemark0 %100 %
Sparebanken Sogn og Fjordane***0 %100 %
Sparebanken Sør0 %100 %
Sparebanken Vest0 %100 %
Sparebanken Øst0 %100 %
Danske Bank**  

*Storebrand selger også Delphi, Skagen, etc. Forbrukerrådet kjenner ikke Storebrands andeler her, men det er ingen indeksfond blant disse fondene. Det betyr at Storebrands samlede andel av indeksfond er lavere enn 4 %.
** Mangelfulle data, ikke bekreftet av Danske Bank.

*** Sparebanken Sogn og Fjordane opplyser at de selger indeksfond fra DNB. Forbrukerrådet har basert undersøkelsen på VFFs-statistikk samt en sjekk av bankens nettside. Ingen indeksfond var presentert på Sparebanken Sogn og Fjordane nettside.

Dette er saken

Forbrukerrådet har målt hvor stor andel av bankenes salg av aksjefond som utgjøres av lavgebyr-aksjefondene, basert på tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

25 banker inngår i testen, de største i tillegg til stikkprøver blant små sparebanker. Vi benytter tall for brutto kjøp fra personkunder (Kilde: VFF), for januar-mars 2017, samt en kontrollsjekk mot hele 2016. Vi har også sjekket fondstilbudet på nettsidene. Små avvik kan forekomme blant storbankene pga. et visst salg av fond gjennom andre kanaler.

To typer av aksjefond

Aktive aksjefond har høye gebyr. De er 4-5 ganger dyrere enn indeksfond. Aktive aksjefond har til hensikt å slå børsen og tar seg betalt for det, mens indeksfond kun skal gjenspeile børsens avkastning – hverken mer eller mindre. Indeksfond har svært lave gebyrer hvilket ofte gir høyere avkastning.

Abonner på vårt nyhetsvarsel