Siste nytt

Klager inn Facebook for Datatilsynet

26. mai, 2010

Forbrukerrådet klager inn Facebook og spilltilbyderen Zynga til Datatilsynet for brudd på personopplysningsloven. – Forbrukere blir fratatt grunnleggende rettigheter når de blir medlem av nettsamfunnet, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet klager inn Facebook og spilltilbyderen Zynga til Datatilsynet for brudd på personopplysningsloven. – Forbrukere blir fratatt grunnleggende rettigheter når de blir medlem av nettsamfunnet, mener Forbrukerrådet.

Ved å bli medlem av Facebook eller benytte oss av spillene som tilbys, slik som Zyngas Café World, fraskriver vi oss rettigheter knyttet til vår personlige informasjon. I samme håndslag tillater vi også videresalg av informasjon om oss selv og våre venner.

– Facebook og spilltilbydere samler inn stadig mer informasjon om oss. Vi mener at mye av innhentingen og bruken av personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, sier underdirektør Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

– Tjenestene fremstår som gratis, men vi betaler likevel en høy pris – i form av våre personopplysninger. De sosiale nettstedene har blitt svært effektive informasjonshøstere med brukernes ubevisste velsignelse.

Vill vest med Facebook

Facebook opererer i et tilnærmet lovtomt rom når det gjelder personvern og brukervilkår. Vilkårene er utilgjengelige og endres jevnlig av selskapet. Forbrukerrådet ønsker derfor at Datatilsynet nå avklarer hva Facebook og andre sosiale nettsteder faktisk har lov til.

Forbrukerrådet mener at det er på høy tid at tilsynet markerer at norsk lov skal anvendes når et nettsted retter seg spesifikt mot norske forbrukere, slik tilfellet er med Facebook.

– Facebook og andre tilbydere skal ikke kunne avtale seg bort fra våre lovpålagte rettigheter, eller vise til lover i California, sier Thomas Nortvedt.

– Det har på mange måter utviklet seg et parallelt avtaleunivers på internettet, der elementære prinsipper blir omgått, overkjørt og vridd på. Både alminnelig kontraktsrett og personvern skal selvfølgelig følges – også på nett.

Spill og personopplysninger

Det tilbys over 550 000 ulike spill og tester på Facebook. Få vet at disse applikasjonene ikke er underlagt Facebooks vilkår og kontroll. Ved å benytte disse spillene eller ta ulike former for tester, gir du tilgang til din egen og dine venners personinformasjon.

Spillprodusenten Zynga tilbyr flere av de mest populære spillene på Facebook, slik som Café World, Mafia Wars og FarmVille. Selskapets brukervilkår gir ingen entydig beskrivelse av hva de samler av informasjon eller hva denne skal brukes til. Det står heller ingen ting om hvor lenge informasjonen lagres eller hvordan den sikres mot uvedkommende.

– Så lenge Facebook fraskriver seg ansvaret for disse tilbyderne og de opererer med egne vilkår, er det naturlig at Datatilsynet også ser på denne delen av de sosiale nettsamfunnene, sier Thomas Nortvedt.

– Mange av de mest graverende eksemplene på urimelige og ensidige brukervilkår finner vi hos spilltilbydere som Zynga.

Dine rettigheter i sosiale medier

Forbrukerrådet mener at det er helt grunnleggende at du selv skal eie informasjonen du deler på Facebook. Du skal også få vite hva slags informasjon som er lagret om deg, og hvordan denne informasjonen blir brukt.

Samtidig må standardinnstillingene begrense hvem som kan se og bruke informasjonen om deg. Dette betegnes ofte som «opt-in» og medfører at du aktivt må takke ja til å dele informasjon.

I tillegg bør tredjepartsapplikasjoner kun få tilgang til den informasjonen de trenger for å fungere. Det bør heller ikke være slik at Facebook kan frasi seg ansvaret for hvordan tredjeparter samler, lagrer eller benytter personlig informasjon. Facebook må som fasilitator og driftsansvarlig ha et konkret og direkte ansvar for de applikasjonene som brukes på plattformen.

Abonner på vårt nyhetsvarsel