Digital

Klager inn TikTok for skjult reklame mot barn

16. februar, 2021

Forbrukerrådet og 16 andre forbrukerorganisasjoner klager inn appen TikTok for å legge til rette for ulovlig reklame mot barn. 

I en større gjennomgang av TikToks praksis og vilkår har den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC avdekket hvordan appen gjør det mulig å målrette reklame for blant annet usunn mat og drikke og skjønnhetsprodukter mot barn, og at mye av reklamen skjules i form av konkurranser og effekter 

– TikTok er fullt klar over at de har brukere både over og under 13 år, og har et spesielt ansvar for at de yngste brukerne blir ivaretatt og skjermet for denne typen innhold¸ sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. 

– Reklame rettet mot denne gruppen er strengt regulert av en grunn. Det er derfor alvorlig at TikTok muliggjør at annonsører og innholdsleverandører kan operere med skjult reklame og målrette seg mot barn og ungdom, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.  

– Denne gjennomgangen synliggjør skyggesidene ved sosiale medier og hva slags markedsføring barn og unge faktisk blir eksponert for på disse plattformene. Det er ikke akseptabelt at barns personopplysninger blir brukt til målrettet markedsføring. Her forventer jeg at TikTok rydder opp. Vi må gjøre det vi kan for å beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett, og det er en av mine viktigste oppgaver fremover, nå som jeg har fått i oppgave å koordinere regjeringens arbeid for trygg digital oppvekst, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Jente ser på mobilen.illustrasjon

På bakgrunn av funnene i rapporten klager nå 17 forbrukerorganisasjoner fra 15 land inn TikTok til det europeiske nettverket av forbrukertilsyn (CPC-nettverket) og til EU-kommisjonen for brudd på flere forbrukerlover. Forbrukerrådet ber også Forbrukertilsynet og Medietilsynet se på selskapets praksis.  

I Medietilsynets rapport «Barn og medier 2020» kommer det frem at 70 prosent av alle mellom 13 og 16 år bruker appen, mens 43 prosent av alle 9 og 10-åringer sier det samme.  

Fraskriver seg ansvaret

TikTok skriver i sine vilkår at markedsføring rettet mot barn ikke er lov, samtidig gjør selskapet god butikk på at dette skjer, og gjør det også mulig å målrette reklame mot barn ned til 13 år.  

I appen fremmes reklame blant annet gjennom  

  • Annonser i nyhetsfeeden 
  • Konkurranser og filtre 
  • «Brand takeover» hvor annonsøren tar over skjermen ved oppstart 

– Selskapets forbud mot markedsføring rettet mot barn er lite verdt når annonsører og innholdsprodusenter får opprettholde denne praksisensier Inger Lise Blyverket.   

– Vi ber  europeiske myndigheter se til at europeiske lover faktisk anvendes og at barn får den beskyttelsen de har krav på.  

Tjener store penger på diamanter 

TikTok legger også opp til at brukere kan gi virtuelle gaver i form av digitale diamanter til influencere og andre aktører. Diamantene kjøpes for ekte penger og kan veksles inn av mottakeren. TikTok vil ikke oppgi hvor stor provisjon selskapet tar i konverteringen i denne prosessen.  

– Selskapet tjener trolig store penger på at barn og unge kjøper denne typen virtuelt innhold. Da er det bare rett og rimelig at det kommer klart frem hvor mye som forsvinner til TikTok i transaksjonen. Det hjelper heller ikke at selskapet gir seg selv vide fullmakter til å forvalte og nulle ut de gavene som er kjøpt, sier Inger Lise Blyverket. 

– TikTok må ta det ansvaret som følger med å være en plattform rettet mot barn og unge. Det er ikke godt nok å verken gjemme seg bak vilkår, peke på de som tilbyr innholdet eller at mange brukere trolig oppgir feil alder for å kunne registrere seg 

I rapporten avdekkes det også en rekke ulovlige forhold knyttet til personvern og avtalevilkår som europeiske myndigheter blir bedt om å følge opp.   

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel