Siste nytt

Kommunene ikke interessert nok i de eldres mening

6. oktober, 2018

40 prosent av norske sykehjem tar seg ikke bryet med å kartlegge hvordan beboerne har det. Det reagerer Forbrukerrådet på, som sier at det er en forutsetning for god omsorg. 

Forbrukerrådet har i en årrekke arbeidet for at eldre skal få mat som gir liv og livskvalitet. I 2015 kom rapporten Appetitt på livet, der det kommer frem at det er helt avgjørende at de eldre og deres familier får innflytelse på hva som blir servert når.

Feil mat gir risiko for sykdom og skader

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og forteller at skremmende mange eldre er underernærte.

– Vi vet at det gir større risiko for sykdom, sykehusinnleggelse og behov for medisiner, og dessuten redusert livskvalitet. Da er det fryktelig trist at kommunene ikke er mer interessert i hva beboerne og familiene deres mener.

Forbrukerrådet har nemlig hentet inn tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at hele 40 prosent av norske kommuner ikke har gjort brukerundersøkelser på sykehjemmene i løpet av de tre siste årene. Slike brukerundersøkelser kartlegger blant annet hvordan pasientene og deres pårørende opplever mattilbudet. Fagdirektøren synes den lave andelen kommuner som gjør disse undersøkelsene, er urovekkende:

– Vi må sørge for at de gamle får det de trenger på tallerkenen. Det gir dem livskvalitet, og dessuten en sunnere økonomi for samfunnet.  Det gjør det verdt at kommunene tar seg bryet med å spørre de eldre og familiene deres om deres mening.

Mat på sykehjem. Foto.

Forbrukerrådets sju krav

  • Alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som gir våre eldre appetitt på livet.
  • Alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud.
  • Det må legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt fellesskap.
  • Det må legges til rette for individuelle ønsker og behov, innflytelse på matvalg og involvering av pårørende.
  • Det må gjennomføres regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser.
  • Viktigheten av det gode måltid må forankres hos ledelsen på sykehjemmet og i kommunen.
  • Alle ansatte må ha god forståelse av betydningen av god matomsorg for eldres helse og livskvalitet, og de må ha kompetanse på oppgavene som skal utføres.

Om tallene

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Kommunene har rapportert inn om de har hatt et system for brukerundersøkelser i 2017. 252 av de da 426 kommunene meldte inn at de hadde det.

Presse

Anne Kristin Vie
Fagdirektør
995 68 816
Høyoppløselig foto av Vie

Foto: Forbrukerrådet

Abonner på vårt nyhetsvarsel