Økonomi

Kort eller kontant? Ja takk – begge deler.

6. februar, 2018

Utviklingen går i retning av mindre bruk av kontanter og økt bruk av kort- og girobetalinger. Men etterspørselen etter kontanter er fortsatt stor.

I en ny rapport ser Forbrukerrådet nærmere på kontantbruk og betalingsmidler i dagens Norge. Og selv om det er slik at kontantbruken minker, er det fortsatt mange som foretrekker å ha kron og mynt i lommeboka. Kontanter gir bedre oversikt og kontroll med egen økonomi for de som synes elektronisk budsjettstyring kan bli lite håndfast.

— Vi mener det er viktig at det eksisterer flere typer betalingsmidler, både fordi de har ulike egenskaper, og fordi det bidrar til konkurranse, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Jorge jensen.foto

Flere valg, fornøyde forbrukere

Det finnes mange betalingsløsninger som gjør det mulig for forbrukere å ferdes uten kontanter. Samfunnet digitaliseres raskt, og det er besparende og god service for mange. Forbrukerrådet mener derfor det ikke er et prinsipp i seg selv å opprettholde kontante betalingsløsninger i enhver sammenheng.

— Men forbrukerne selv skal langt på vei få velge hvilke betalingsløsninger de vil bruke. Dersom adgangen til kontantbetaling fjernes på noen områder, er det viktig at det finnes fullgode alternativer som både er enkle, sikre og rimelige. Alle skal ha mulighet til å foreta en betaling, mangel på løsninger skal ikke stå i veien for det, sier Jensen.

I tillegg bør ikke alternative betalingsløsninger være fordyrende for forbruker. Eventuelle gebyrer bør gjenspeile de faktiske kostnadene som bruken medfører, slik at forbrukerne skal kunne velge den løsningen de er best tjent med.

— Det er også greit å huske på at det finnes spesielle arenaer der kontantbetalinger har vern. Betaling for helsetjenester skal fortsatt være mulig å gjøre med kontanter. Sykehus og legekontor er lovpålagt å ta imot kontanter. Gjør de ikke det, må de kunne la deg betale gebyrfritt på annet vis, legger Jensen til.

Fordel uten strøm

Med jevne mellomrom blusser debatten om utfasing av kontanter opp, og det er spesielt finansbransjen som argumenterer for et kontantløst Norge. Men kontantene har fortsatt et betydelig overtak i visse situasjoner – de trenger nemlig ikke stikkontakt. De fleste nye betalingsmidler er avhengige av at samfunnsinfrastruktur som telefoni, nettilgang og strømforsyning fungerer. Det er ikke kontanter avhengig av, noe som gjør at sedler og mynt er mindre sårbare i en del krisesituasjoner.

— I en krisesituasjon der det elektroniske betalingssystemet ikke fungerer som det skal eller svikter helt, vil behovet for kontanter og tilgangen til kontanter kunne være avgjørende for å utføre helt nødvendige transaksjoner. Det er derfor viktig at norske banker har etablert løsninger som sikrer at kundene kan disponere egne innskuddsmidler i slike krisesituasjoner, sier Jensen.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel