Mat

Krever at forbrukere sikres hvis pakkereiseselskaper går konkurs

1. juni, 2020

Regjeringen vil ikke svare på om Reisegarantifondet dekker krav om refusjon hvis pakkereiseselskaper går konkurs. Forbrukerrådet frykter at forbrukere kan tape store summer.

Forbrukerrådet ber nå fungerende forbrukerminister Ida Lindtveit Røse klargjøre hva forbrukerne har krav på, og ta grep, slik at alle som har betalt for pakkereisen er sikret ved eventuelle konkurser.

–Svar fra forbrukerministeren gir ikke den trygghet vi hadde forventet. Forbrukere skal være garantert pengene tilbake, selv om pakkereiseselskapet ikke greier seg, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Tidligere denne våren kom Regjeringen med en tiltakspakke for reiselivet, men lite tyder på at den er god nok til å avverge konkurser. Samtidig har Regjeringen forlenget selskapenes tilbakebetalingsfrist fra 14 til 90 dager.

– Myndighetene har satt kundene i en svært sårbar situasjon, og gjort at flere nå venter på penger de har krav på, men som kan vise seg å være tapt hvis selskapene går konkurs i løpet av de 90 dagene. Med andre ord er forbrukerne i realiteten tvunget til å gi selskapene usikrede lån. Da er det bare rett og rimelig at Regjeringen garanterer at pengene blir tilbakebetalt, sier Inger Lise Blyverket.

Pakkereiseloven skal sikre forbrukerne

Den norske pakkereiseloven kan forstås ulikt om hva forbrukere har krav på hvis turen kanselleres og selskapet går konkurs. Samtidig er lovens formål  krystallklar på at det beløpet forbrukeren har betalt, skal sikres.

– Norge er bundet av pakkereisedirektivet, som sier klart at forbrukere har rett på pengene tilbake når reisen kanselleres. Vi forventer nå at loven bringes i samsvar både med direktivet og gjentatte lovnader fra Regjeringen om at reisende skal få refundert det de har betalt, sier Inger Lise Blyverket.

Lite håp i reiseforsikring og kortreklamasjon

I sitt svar viser forbrukerministeren til at forbruker også kan få pengene tilbake via reiseforsikring og kortreklamasjon. Dessverre er det ingen garanti for at dette vil skje.

– Standardvilkårene i reiseforsikringene avgrenser dekningen mot konkurs. Dette betyr at forsikringen som utgangspunkt ikke dekker tap som skyldes at reisearrangøren går over ende, sier Inger Lise Blyverket.

– Vi vet også at mange betaler for pakkereiser med faktura. Det gjør at man ikke kan benytte kortreklamasjon og fremme kravet overfor banken, slik det er mulig når man betaler med kreditt- og debetkort.

Forventer avklaring fra forbrukerministeren

Forbrukerrådet ber nå fungerende forbrukerminister Ida Lindtveit Røse se grundigere på hvordan alle som har kjøpt pakkereiser blir ivaretatt, og ikke lar forbrukerne i stikken.

– Regjeringen har nylig vist at de på svært kort varsel har vært i stand til å endre pakkereiseloven til forbrukers ugunst, da bør det være mulig like raskt å endre den i forbrukers favør, selv om det vil medføre at Reisegarantifondet må tilføres mer penger, sier Inger Lise Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel