Siste nytt

Krever bedre regulering av markedsføring på nett mot unge

10. mars, 2020

Barn og ungdom har krav på effektiv beskyttelse mot markedsføring av usunn mat og drikke også i en digital hverdag. Forbrukerrådet krever derfor strengere regulering.

Matbransjens egne retningslinjer (MFU) for markedsføring mot barn og unge har klare svakheter, viser en fersk rapport.  Tiden er moden for å stramme inn på dagens regelverk. Når matbransjens egne tiltak ikke er gode nok, er det et politisk ansvar å sørge for at barn og ungdom beskyttes mot markedsføring av usunne produkter, mener Forbrukerrådet.

Det er særlig aggressiv markedsføring gjennom digitale kanaler som gjør at Forbrukerrådet nå krever tiltak fra politikerne.

Krever innstramming

Forbrukerrådet mener at dagens MFU-regelverk ikke tar hensyn til at unge overlesses med usunn reklame når de er på nett og på sosiale medier.

ungdom.mobil.snacks.Foto

– Vi har en ny digital mediehverdag der markedsføring er individrettet, interaktiv og engasjerende. Dette er effektiv markedsføring som går under radaren til barn og unge. Regelverket som skal beskytte barn og unge mot digital markedsføring er ikke godt nok, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, som ønsker barnas forbrukerminister tydeligere på banen.

Forbrukerrådet har tidligere avdekket at mye av reklamen benytter seg av avansert profilering og målretting. Med mobilen konstant i lomma, kan barn og unge nås når de er på sitt mest mottakelige eller sårbare.

Avslører dårlig regulering

Folkehelseinstituttet har på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet evaluert den bransjeeide ordningen Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal beskytte barn og unge mot markedsføring for usunn mat og drikke.

Rapporten avdekker:

  • At ordningen vi har i dag for å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn produkter ikke er god nok.
  • Å innføre restriksjoner på markedsføring av produkter med mye sukker, salt og fett til barn og unge, er dokumentert å være et effektivt tiltak mot overvekt og usunne kostvaner.

– Forbrukerrådet er enige i Folkehelseinstituttets anbefaling som sier at myndighetene må vurdere om en bransjestyrt ordning, som MFU-ordningen, er det som er best egnet til sikre barn og unge beskyttelse mot eksponering av markedsføring for usunn mat og drikke, fortsetter Blyverket.

Nå forventer Forbrukerrådet at politiske myndigheter følger opp anbefalingene, som også inkluderer strengere sanksjoner, uavhengig tilsyn og bedre brukerinvolvering.

Foreldre bekymret

Som del av Folkehelseinstituttets evaluering er det gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 0-16 år.

Undersøkelsen viser at foreldre mener markedsføring påvirker barn og unge og ønsker bedre beskyttelse av barna sine mot markedsføring for usunne produkter. Dette er et viktig signal til politikerne, avslutter Inger Lise Blyverket, i Forbrukerrådet.

Bilde av ansatt: Henrik Ebne.Foto

Henrik Ebne

Kommunikasjonsrådgiver forbrukerrettigheter

Om MFU

MFU er mat- og drikkevarebransjens egen selvreguleringsordning for å håndheve retningslinjer for markedsføring av visse typer mat og drikke mot rettet mot barn og unge.

Abonner på vårt nyhetsvarsel